Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse i byggemarked inden for butiksfaget


Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved uddannelsestidens udløb. uddannelsesreglerne er fastsat i medfør af lærlingelovens § 24, stk. 5, jf. § 26, stk. 1.

For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsesplanerne opdelt i 4 perioder:

Ved 2 års uddannelse: 4 perioder a 6 måneder

Ved 2 1/2 års uddannelse: Den 3. periode forlænges til 12 måneder

Ved 3 års uddannelse: Den 3. og 4. periode forlænges til 12

måneder

Periodernes rækkefølge kan ændres svarende til butikkens forretningsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter:

VAREBEHANDLING

FORSENDELSE

VAREKUNDSKAB

EKSPEDITION

DISPONERING

MARKEDSFØRING

BUTIKKENS KONTORARBEJDE

som er indarbejdet i de enkelte perioder.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende butiks omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. periode

Af hensyn til butikken og lærlingen gives der en grundig introduktion til butikkens daglige drift:

 • a) Butikkens målsætning og indkøbspolitik
 • b) Den organisatoriske opbygning
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter
 • d) Det meddeles, hvem der i butikken har ansvaret for lærlingens oplæring

Kendskab til:

 • a) Butikkens indkøbs- og salgsfunktioner
 • b) Varemodtagelse, udpakning, samling, kontrol, registrering og prismærkning
 • c) Hensigtsmæssig og forsvarlig varebehandling og lagring
 • d) Salgsfremmede vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler
 • e) Valg af forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer
 • f) Forsvarlig emballering
 • g) Ordreafgivelse
 • h) Indkøbsplanlægning, lagerstyring
 • i) Anvendelse af butikkens tekniske hjælpemidler, herunder edb i det omfang det anvendes i butikken
 • j) Rigtig løfteteknik

Lærlingen bør have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at både lærlingen og læremesteren kan få en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsættes efter prøvetidens udløb.

2. periode

Lærlingen gives en dybere indsigt i butikkens forretningsgange og oplæring i:

 • a) De i byggemarkedet forekommende hovedvaregrupper (Farver, lakker & tapeter, VVS, værktøj & beslag, produkter af træ, diverse bygningsartikler)
 • b) Personlig kundebetjening, kundevejledning og telefonbetjening
 • c) Leverandører og disses kataloger, prislister og salgsvilkår
 • d) Ekspedition af ordrer/forespørgsler
 • e) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening, udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer og gavekort
 • f) Service, normal- og specialgaranti, samt varedeklaration
 • g) Forholdsregler mod butikstyveri
 • h) Vareopfyldning i butikken
 • i) Oprydning og orden samt lagerkontrol
 • j) Udfærdigelse af prisskilte
 • k) Skiltning, annoncering samt udsendelse af kataloger og salgsbreve

Kendskab til:

 • a) Relevant lovgivning vedr. farlige stoffer

Lærlingen deltager i butiksarbejde, kundebetjening, kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

3. periode

Lærlingen udfører det hidtil lærte med mere selvstændig indsats især med større vægt på kundebetjening og kundevejledning.

Den erhvervede viden fra branchens vare- og branchekundskabskursus udbygges ved praktisk anvendelse i butikken.

I denne periode skal lærlingen have kendskab til.

 • a) Dagligt bogholderi og lagersystem samt andet kontorarbejde
 • b) Relevant lovgivning for køb, kontant- og kreditsalg, markedsføring, herunder den »positive oplysningspligt«
 • c) Kalkulation samt vurdering af nøgletal og omsætningshastighed
 • d) Butikkens reklamebudgettering og reklameindsats
 • e) Papirer vedrørende im/export
 • f) Udarbejdelse af tilbudsgivning
 • g) Behandling af reklamationer
 • h) Indkøbskanaler, repræsentanter, agenter, egen import og messer m.m.
 • i) Oprettelse og vedligeholdelse af kundekartotek
 • j) Inddrivelse af udestående fordringer
 • k) Afregning med leverandører
 • l) Korrespondance
 • m) Momsregnskab

Desuden skal lærlingen have oplæring i:

 • a) Lagerkartotek
 • b) Kasseregnskab
 • c) Udskrivning af eventuelle afbetalingskontrakter

4. periode

Fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Lærlingen arbejder helt selvstændigt såvel med kundebetjening og kundevejledning som øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelsen af lærebrev er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Lærlingerådet, den 14. maj 1985.

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen