Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse i grammofonplader og løsdele inden for butiksfaget


Uddannelsestiden skal i overensstemmelse med uddannelsesreglerne og den fastsatte skoleundervisning anvendes således, at lærlingen opnår lærebrev ved uddannelsestidens udløb. Uddannelsesreglerne er fastsat i medfør af lærlingelovens § 24, stk. 5, jf. § 26, stk. 1.

 

 For at sikre en forsvarlig uddannelse er uddannelsesplanen opdelt i 4 

  perioder: 

 Ved 2 års uddannelse:    4 perioder a 6 måneder 

 Ved 2 1/2 års uddannelse:  Den 3. periode forlænges til 12 måneder 

 Ved 3 års uddannelse:    Den 3. og 4. periode forlænges til 12 

               måneder 

Periodernes rækkefølge kan ændres svarende til butikkens forretningsgang.

Uddannelsen omfatter følgende hovedpunkter: VAREBEHANDLING FORSENDELSE VAREKUNDSKAB EKSPEDITION DISPONERING MARKEDSFØRING BUTIKKENS KONTORARBEJDE

som er indarbejdet i det enkelte perioder.

Lærlingen skal uddannes praktisk og fagligt forsvarligt så fuldkomment, som den pågældende butiks omfang, funktioner og varesortiment muliggør inden for følgende emner:

1. periode

Af hensyn til butikken og lærlingen er det væsentligt, at der gives en grundig introduktion til butikkens daglige drift, der bør omfatte:

 • a) Butikkens målsætning og forretnings- og indkøbspolitik
 • b) Den organisatoriske opbygning
 • c) Ansættelsesforhold, herunder arbejdstid, fridage, pauser, gensidige rettigheder og pligter
 • d) Det meddeles, hvem der i butikken har ansvaret for lærlingen

Kendskab til:

 • a) Butikkens indkøbs- og salgsfunktioner
 • b) Varemodtagelse, udpakning, kontrol, registrering og prismærkning
 • c) Hensigtsmæssig og forsvarlig varebehandling og lagring
 • d) Salgsfremmende vareplacering
 • e) Forsvarlig emballering
 • f) Valg af forsendelsesmåde og udfyldelse af de nødvendige forsendelsespapirer
 • g) Rigtig løfteteknik
 • h) Ordreafgivelse og lagerstyring
 • i) Anvendelse af forretningens tekniske hjælpemidler, herunder edb i det omfang det anvendes i butikken
 • j) Personlig kundebetjening
 • k) Telefonbetjening

Lærlingen bør have prøvet lettere ekspedition inden prøvetidens udløb, således at både lærlingen og læremesteren kan få en rimelig baggrund for at bedømme, om uddannelsesforholdet med udbytte kan fortsættes efter prøvetidens udløb.

2. periode

Lærlingen gives en dybere indsigt i butikkens forretningsgange og oplæring i:

 • a) Butikkens varesortiment og varebenævnelser, herunder komponister og repertoire
 • b) Brug af hjemlige og internationale kataloger
 • c) Leverandører, leverandørkataloger, prislister og salgsvilkår
 • d) Vurdering af kollektioner
 • e) Salgs- og betalingsbetingelser, kasse/terminalbetjening, udfærdigelse af kvitteringer, fakturaer, debet- og kreditnotaer, gavekort og andre butiksformularer
 • f) Service, normalgaranti og varespecifikation
 • g) Forholdsregler mod butikstyveri
 • h) Ordreafgivelse, varekontrol og vareopfyldning i butikken
 • i) Oprydning og orden
 • j) Salgsfremmende vareplacering i vinduer, salgs- og udstillingslokaler
 • k) Skiltning
 • l) Annoncering
 • m) Udsendelse af kataloger og salgsbreve

Kendskab til:

 • a) Lovgivningen om ophavsret

Lærlingen deltager i butiksarbejde, kundebetjening, kasse/terminalbetjening og telefonbetjening.

3. periode

Lærlingen udfører det hidtil lærte med mere selvstændig indsats især med større vægt på kundebetjening og kundevejledning.

I denne periode skal lærlingen have kendskab til.

 • a) Dagligt bogholderi og kontorarbejde
 • b) Relevant lovgivning for køb, salg og markedsføring
 • c) Indkøbsplanlægning
 • d) Kalkulation
 • e) Returnering til leverandører
 • f) Virksomhedens reklamebudgettering og reklameindsats
 • g) Papirer vedrørende im/export
 • h) Oprettelse og vedligeholdelse af kundekartotek
 • i) Inddrivelse af udestående fordringer
 • j) Korrespondance
 • k) Momsregnskab
 • l) Forståelse af regnskabets nøgletal, omsætningshastighed m.m.

Oplæring i:

 • a) Ekspedition af ordrer/forespørgsler
 • b) Behandling af reklamationer og returvarer (plombering)
 • c) Kasseopgørelse og afstemning
 • d) Lageroptælling, lagerregnskab og lagerkartotek
 • e) Leverandørafregning
 • f) Fremstillingsmetoder, materialer, brugsegenskaber, holdbarhed og vedligeholdelse
 • g) Fabrikater, leverandører og deres repræsentanter

4. periode

Fuld anvendelse af det i de tre tidligere perioder lærte. Lærlingen arbejder helt selvstændigt såvel med kundebetjening og kundevejledning som øvrige medarbejdere for at sikre, at der ved udstedelsen af lærebrev er opnået den alsidige faglige dygtighed, som er sigtet med uddannelsen.

Lærlingerådet, den 14. maj 1985.

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

Ingen