Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som ciselør inden for jern- og metalområdet


0.....1/2.....1.....1.1/2......2....2.1/2.....3.....3.1/2..... 4 år

 

 !---!------!-----!--!-------------!------!----------------!--!-----! 

  V  K11   V  K9   V     K9    V      K2  V 

 !---!------!-----!--!-------------!------!----------------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som ciselør i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Arbejdsområde

Udførelse af dekorationer på overfladen af korpus, bestik og smykker.

Uddannelsen på lærestedet

Inden for første halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Fremstilling af punsler og værktøj.

Lettere skrodning.

Lettere hamring (hammer og punsel).

Let drivning plade - sætte bunden.

Øvelse i træk.

Enkelte bestikornamenter.

Opmåling og tegning af øvelsesmaterialet.

Som øvelsesmateriale anvendes: Drevne brocher med enkelt ornamentik.

Skrodning af bestikdekorationer.

Drivning og ciselering af korpusornamenter.

Støbegods.

Drivning i plade af mindre korpusornamenter.

Lettere hamring, f.eks. korpus og fødder med profil.

Bestikciselering.

Øvelser i modellering af ornament i voks o.lign.

Inden for 2. halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende op gaver:

Vanskeligere drivning.

Ciselering af motiver til korpus og bakker.

Bestikciselering.

Broche med motiv af blomster og blade.

Støbegods. Supplerende værktøj.

Opgaver med ciseleret dekoration af svær karakter.

Kendskab til snærring.

Låg til kande med bladmotiv.

Ciselering af blomst til dekoration på korpus.

Borter hvor der ikke forekommer fortsatte gentagelser.

Ønskeligt supplement

Fremstilling af smykker og dele heraf i guld og sølv.

Lærlingerådet, 29. maj 1985

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen