Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som elektronikmekaniker inden for jern- og metalområdet


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0   1/2   1   1    2   2   3    3 år 

                   1/2      1/2      1/2 

         !--!---!-----!--!-----!--!-----!--!-------!--!------! 

         V K12  V  K9  V  K6  V  K6  V  K6  V 

         !--!---!-----!--!-----!--!-----!--!-------!--!------! 

V= Virksomhedsuddannelse

K= Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetance som elektronikmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder udføres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, er er gengengået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på fejlfinding på og reparation af elektronisk udstyr herunder brug af håndværktøj og måleinstrumenter. Pensum er opdelt således:

Trin 1 - varighed 12 uger.

Apparatopbygning montagteknik, loddeteknik, printfremstilling og teoretisk undervisning i LF og DF-teknik omfattende elektriske grundbegreber, ensrettere og forstærkere med eet trin.

Trin 2 - varighed 9 uger.

LF og DC-teknik bestående af stabiliserede spændingsforsyninger, operationsforstærker, forstærkere og LF oscillatorer opbygget af diskrete komponenter.

Endvidere impulsteknik omfattende grundbegreber, multivibratorer talsystemer og logik,samt fejlfinding indenfor nævnte områder.

Trin 3 - varighed 6 uger.

Grundlæggende impulsteknik, tællere, registre, regnekredsløb, AD-DA convertere, digitalvoltmetre samt fejlfinding inden for nævnte områder.

Endvidere mikrodatamatsystem omfattende grundbegreberne, processor (8-bit standard microcomputer), -instruktionssæt, lager, 1/0-sektion, bussystem, programmering i maskinkode, interuptsystem, programmerbare interfacekredse.

Trin 4 - varighed 6 uger.

Grundlæggende HF-teknik med henblik på justering, afprøvning, kontrol og reparation af samt fejlfinding på radiotelefon.

Endvidere programmering i assemblerkode, macro assembler, programmets

opbygning samt anvendelse af udviklingssystemet.

Trin 5 - varighed 6 uger.

LF og DC-teknik, HF-teknik, impulsteknik samt træning i kredsløbskendskab og fejlfinding indenfor nævnte områder. Kurset afsluttes med en faglig prøve i henhold til lærlingelovens § 15 og fagets svendeprøveregulativ.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fejlfinding på, reparation,justering og afprøvning af elektronisk udstyr.

Demontage, montage, lodning og printfremstilling samt brug af det i branchen anvendte håndværktøj og elektriske måleinstrumenter.

Kundeservice og -betjening.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

Reparation af

Styringssystemer indeholdende mini- og mikrodatamater

Terminal med strimmellæser og huller

Optisk kortlæser, der kan læse markerede »hul«-kort

Servostyringsenheder

Magnetiseringssystemer

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet

København, den 13-5-1985

Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen