Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som guldsmed inden for jern- og metalområdet


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0      1   1   2   2  3   3   4 år 

        1/2    1/2     1/2     1/2 

     !---!---!------!---!--------!---!-------------!--!---! 

      V K11  V  K9   V   K9    V    K2 V 

     !---!---!------!---!--------!---!-------------!--!---! 

 V= Virksomhedsuddannelse 

 K= Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som guldsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Arbejdsområde

Fremstilling og reparation af smykker i guld og sølv.

Uddannelsen på lærestedet

Inden for første halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Udsavning og renovering af monogram i 1-2 mm materiale.

Smeltning af guld/sølv til barre og ten.

Udvalsning efter opgivet mål.

Trækning af tråd efter opgivet mål, rund og firkantet.

Trækning af charnier efter opgivet mål.

Fremstille ønskener, runde og ovale efter mål.

Fremstille fatninger, runde og ovale med hvilekant, runde og ovale med bagblik.

Øresmykke, ca. 10 mm glat fatning, bøjle til hul i øre.

Ring, spaltet skinne, ca. 10 mm glat fatning med hvilekant.

Manchetknapmekanikker - håndlavet.

Guldring, lodret spaltet skinne, glat konisk fatning.

Øreskuer - håndlavet.

Manchetknap med udsavet monogram på glat plade.

Kasselås, diameter ca. 20 mm, forsynet med sikkerhedslukke.

Chatton til ca. 5 mm sten.

Spidsskinnering i guld med ca. 7 mm chatton.

Broche, krans af koniske fatninger.

Broche, glat fatning ca. 20 mm påloddet kant af øskener ca. 2 mm rigle, oprigle tråd mindst 0,5 mm, udvalse »Væltekant«.

Inden for 2. halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Støbning af guld og sølv i sepiaskaller.

Øreclips i guld med ca. 5 mm perleskål.

Spidsskinnering i guld med 3 chattons.

Engelskring - støbt i sepiaskal.

Trestenring med galleri og opløftet skinne.

Herrering med plade til graveret monogram.

Herrering til indfatning af carneol.

Broche, trådarbejde med opslåede blade + skydekrølle.

Fantasiarmbånd med kasselås.

Medaljon, rund og/eller oval med glaskant.

Hul armring med contracherniere, lås + S-lukke.

Nål til perle-charnier og skydekrølle håndlavet.

Alliancering - ajoursavning.

Armbånd med midterstykke til stene, ajoursavning.

Halssmykke med trådarbejde og stor sten + kæde med lås.

Hvidguldsring med 3 chattons.

Ring i hvidguld med galleri og opløftet skinne.

Perlekædelås med knivfjederlås til perlerække.

Hul signetring i guld.

Ledarmbånd med charniere og stifter + lås + S-lukke.

Herudover skal lærlingen bibringes kendskab til forgyldning, forsølvning, rhodinering og aftrækning. Alle nævnte opgaver skal slibes og færdiggøres.

Ønskeligt supplement

Bismarkkæde, ankerkæde og panserkæde, rigle, samle, lodde, file + lås, knudearmbånd, rigle, samle, lodde + lås + S-lukke, murstensarmbånd med lås + S-lukke.

Lærlingerådet. 29. maj 1985

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen