Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som korpussølvsmed inden for jern- og metalområdet


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0      1   1   2   2  3   3   4 år 

        1/2    1/2     1/2     1/2 

     !---!---!------!---!--------!---!-------------!--!---! 

      V K11  V  K9   V   K9    V    K2 V 

     !---!---!------!---!--------!---!-------------!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som korpussølvsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Arbejdsområde

Fremstilling og reparation af korpusvarer i sølv.

Uddannelsen på lærestedet

Inden for første halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Smeltning af sølv til barre og ten - udvalsning.

Opmåling og tilskæring af metal.

Lettere filearbejde, herunder støbegods.

Udsavning af mindre emner, f.eks. presninger.

Stempling og planering.

Valsning af ten - trækning af tråd efter mål.

Optrækning og planering af emner i metal.

Lettere lodninger.

Fremstilling af rør.

Lettere monteringsarbejde.

Fremstilling af mindre korpusting i sølv.

Facetfilninger - (hulkile).

Udvalsning af ten og barre efter mål.

Optrækning af flødekande i sølv.

Optrækning af sukkerskål i sølv.

Udførelse af skabelonarbejde.

Måltagning af hanke og tude.

Fremstilling af hanke og tude efter mål.

Fyldning af hanke og tude med beg.

Fremstilling op planering af rør.

Oplæring i montering af seriearbejde.

Planering om hamring.

Inden for 2. halvdel af læretiden skal lærlingen have gennemført følgende opgaver:

Smedning af ten og valsning til sarg.

Fremstilling af charniere - klubstykke.

Optrækning og fremstilling af kaffe- og thekander.

Optrækning og fremstilling af vand- og vinkander.

Opbygning af ornamenter og drueklaser.

Forslibning.

Montering af skåle og stager m.m. flere lodninger.

Måltagning og optræning af ovale emner.

Overhamring af skåle, kander o.l.

Oplæring i større korpusarbejde.

Fremstilling af korpus med forslået kant.

Fremstilling af knækket korpusarbejde.

Montering og spanning af bakker og tallerkener.

Fremstilling af større stager - flere arme.

Oplæring i glat arbejde.

Slibning, oxydering og færdiggørelse af arbejdet.

Fremstilling af kasser og etuier.

Herudover skal lærlingen bibringes kendskab til forsølvning, samt fremstilling af punsler og stikler.

Materialevalget skal være afpasset efter efter uddannelsestrinet, men materialet skal hovedsagelig være sølv.

Lærlingerådet, 29. maj 1985

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen