Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som radiomekaniker inden for jern- og metalområdet


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0       1    1     2    2  3    3 

        1/2       1/2        1/2     1/2 år 

     !---!---!------!---!------!---!------!--!-------!---!---! 

      V K12  V  K6   V  K6   V  K6  V  K6  V 

     !---!---!------!---!------!---!------!--!-------!---!---! 

V= Virksomhedsuddannelse

K= Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som radiomekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og den for uddannelsen fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Teknisk skole

Den faglige del af undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på fejlfinding og reparation af underholdningsudstyr herunder brug af håndværktøj og måleinstrumenter. Pensum er opdelt således:

Trin 1 - varighed 12 uger.

Montageteknik, loddeteknik, elektroteknik og grundlæggende elektronik samt betjeningsteknik på de i branchen anvendte måleinstrumenter.

Endvidere gives der teoretisk og praktisk undervisning i teknikkerne inden for følgende områder:

Netdele

Lf-forstærkere

Radiomodtagere

Båndoptagere

Pladespillere

Antenneopsætningsarbejder.

Trin 2 - varighed 6 uger.

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på en standard AM/FM-mono/stereomodtager med halvledere. Endvidere digitalteknik omfattende grundbegreberne, talsystemer/koder, gates, flip-flop, multivibratorer, skifteregistre, tællere, decoder samt display.

Trin 3 - varighed 6 uger.

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på en standard pladespiller og båndoptager (spole- spole og compact casette) med halvledere. Kontrol-, justerings- og blokfejlfindingsteknik på en standard sort/hvid modtager med halvledere.

Endvidere digitalteknik omfattende grundbegreberne, boolesk algebra, hukommelser, konvertere, matrix samt data overførelse/kodning.

Trin 4 - varighed 6 uger.

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på en standard s/h-CTV-modtager med halvledere. I de specielle kredsløb for CTV udføres blokfejlfinding.

Endvidere mikro-datamatsystem omfattende grundbegreberne, processor (8-bit standard microcomputer),-instruktionssæt, lager-, I/O-sektion, bussystem, programmering i maskinkode, interuptsystem.

Trin 5 - varighed 6 uger.

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på sort/hvid og CTV-modtagere med halvledere, samt en repetition og afrunding af kontrol, justering og fejlfinding på:

CTV-modtagere

Radiomodtagere

Båndoptagere

Pladespillere

Kurset afsluttes med en praktisk prøve på ovennævnte udstyr i henhold til lærlingelovens § 15 og fagets svendeprøveregulativ.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere arbejderbeskyttelse og sikkerhed på arbejdspladsen samt undervisning i almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fejlfinding, reparation, justering og afprøvning af CTV-modtagere

Radiomodtagere

Båndoptagere

Pladespillere

Demontage, montage og lodning samt brug af det i branchen anvendte håndværktøj og elektriske måleinstrumenter. Kundeservice og -betjening.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

Reparation af

Fjernbetjeningsenheder

Tekst-TV

Videobåndoptagere

CD-pladespillere

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for oplæringen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet

København, den 13-5-1985

Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen