Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som ortopædiskomager

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

0 3 1/2 år

 

 !--!----!--------!---!--------!----!-----------!---!---------!----!-! 

 V  K10   V  K10   V   K10   V    K9   V   K1 V 

 !--!----!--------!---!--------!----!-----------!---!---------!----!-! 

 ca.13   ca.26    ca.13     ca.52     ca.29   ca.9 

 V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som ortopædiskomager i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole. Uddannelsen tilrettelægges på virksomhed således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det Faglige Udvalg

Svendeprøvekommissionen,

Landsorganisationen af Skomagermestre og skohandlere i Danmark

Kærlundvej 52, 2730 Herlev

Tlf.: (02) 91 23 56

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

Amagertorv 14, 1160 København K.

Tlf.: (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- opøvelse af færdigheder i fagets forskellige maskiner og værktøjer og gældende sikkerhedsbestemmelser.

- kendskab til de forskellige materialer og deres anvendelse.

- opøvelse af færdigheder i de forskellige reparationsopgaver, herunder korrektioner på F.F. fodtøj.

- undervisning i anatomi og ortopædi.

- opøvelse i at fremstille indlæg. Praktikvirksomheden

1. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven indføres i virksomhedens arbejdsmiljø.

at eleven indføres i og under vejledning deltager i forekommende reparationsopgaver.

at eleven herunder indføres i udførelse af reparationer af såle, hæle samt rend-arbejde.

at eleven orienteres og indføres i praktisk ortopædi (bunding).

at eleven orienteres om de almindeligste forekommende lime, deres anvendelsesmuligheder, begrænsninger og sikkerhedsbestemmelser.

at eleven indføres i arbejdet med korkforhøjelse.

at eleven orienteres om ordination og pedogram.

2. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven opnår færdigheder i brugen af fagets forskellige maskiner og værktøjer samt disses funktioner, arbejdsområder og vedligeholdelse.

at eleven opnår kendskab til gældende sikkerhedsbestemmelser og anvendelsen heraf.

at eleven opnår færdigheder udførelse af reparationer af såle, hæle og rend-arbejde.

at eleven udfører nævnte arbejder med udvisning af kendskab til de forskellige materialer samt maskiners anvendelsesområder.

at eleven efter arbejdsbeskrivelse forarbejder bindsåler, kapper og sidefor, pinder skoen, bindsyr, pålægger slidsål, afnejer og pudser skoen.

at eleven opnår kendskab til forskellige læder-, skind- og plasttyper.

at eleven opnår kendskab til de almindeligste forekommende lime, deres anvendelsesområder og begrænsninger samt lærer at iagttage nødvendige sikkerhedsbestemmelser.

at eleven opnår færdigheder i at kunne udskære korksål og påsætte denne på læst samt at kunne udskære korforhøjelse efter anvisning.

at eleven endvidere efter arbejdsbeskrivelse korrekt kan udskære og pålime forhøjelsen eller eventuel korrektion som anvist og tilrette denne på båndslibemaskine.

at eleven løbende orienteres om fodens sygdomme og hvordan man afhjælper den syge fods gener og gangfunktioner.

at eleven løbende orienteres om underekstremiteternes knoglebygning og funktion.

at eleven lærer at forstå en ordination.

at eleven lærer at omsætte pedogram- og ordination til arbejdsområde.

3. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven orienteres om anatomiske forhold, herunder får kendskab til knogleopbygning og funktion i underekstremiteterne, musklernes funktion under gang og musklernes navne.

at eleven orienteres om fodens og benets mest almindelige sygdomme, og hvordan man afhjælper den syge fods eller bens gener.

at eleven rutineres i brugen af fagets forskellige maskiner.

at eleven løbende orienteres om gældende sikkerhedsregler.

at eleven efter arbejdsbeskrivelse forarbejder, bindsåler, kapper, påsmører, klistrer, overtrækker skafterne på læst, afnejer og udpudser skoen.

at eleven lærer at udføre forhøjelser på F.F. fodtøj, samt alle former for gænger, varus-valgus, såle/hæle, såvel på nye som brugte sko.

at oplære eleven i de særlige krav, der stilles for at udføre korrekt reparation af ortopædisk fodtøj.

at eleven efter arbejdsbeskrivelse kan udhule en naturkork, så den passer til læsten, pålime den, slibe korken, afsætte højdemål, pålime pressekork på læst, slibe den på båndslibemaskine for anvist aflastning og korrektion.

4. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven fortsat orienteres om anatomiske forhold, herunder får kendskab til knogleopbygning, leddene og funktionerne i underekstremiteterne, musklernes funktion under gang og musklernes navne.

at eleven erhverver sig viden om fodens og benets almindelige sygdomme, og hvordan man afhjælper den syge fods eller bens gener.

at eleven fortsat rutineres i brugen af fagets forskellige maskiner.

at eleven løbende orienteres om gældende sikkerhedsregler.

at eleven efter arbejdsbeskrivelse forarbejder bundlæder til den ortopædiske sko (støvle) og isætter de forarbejdede dele i skafterne og overtrækker disse over læsterne efter afsatte mål.

at eleven lærer at bindsy eller påsætte pynterander, indsætte gelenk, pålægge slidsål af læder eller gummi, afneje eller klæbe disse, fræse eller slibe på båndslibemaskine og udpose skoen.

at eleven kan forarbejde natur- og pressekork, pålime disse på læst og foretage slibning på båndslibemaskine med korkrasp eller groft sandpapir, tilrette emnet, så mål og korrektion passer.

5. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven fortsat orienteres om anatomiske forhold, herunder får kendskab til knogleopbygning, leddene og funktionerne i underekstremiteterne, musklernes funktioner under gang og musklernes navne.

at elevens indsigt og viden om fodens og benets sygdomme styrkes, herunder hvordan man afhjælper den syge fods eller bens gener.

at eleven fortsat rutineres i brugen af fagets forskellige maskiner.

at eleven løbende orienteres om gældende sikkerhedsbestemmelser.

at eleven efter arbejdsbeskrivelse forarbejder bundlæder til den ortopædiske sko/støvle, indsmører og indsætter de forarbejdede dele i skafterne og overtrækker disse over læsterne efter fastsatte mål.

at eleven fortsat rutineres i at bindsy eller påsætte pynterander, indsætte gelenk, pålægge slidsål af læder eller gummi, afneje eller klæbe disse, fræse eller slibe på båndslibemaskine og udpose skoen.

at eleven fortsat rutineres i at forarbejde natur- og pressekork, samt desuden lærer at forarbejde syntetisk gummi og komponentopskummede materialer, pålægge disse og foretage slibning på båndslibemaskine, så mål og korrektion passer.

6. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven efter aflæggelse af faglig prøve i henhold til fagets bedømmelseplan rutineres i det tidligere indlærte fra såvel opholdene på teknisk skole som praktikopholdene.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 197 7 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne skal indgå skomagerlagets forarbejdningsteknik og kvalitetsbegreber ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på skomagerværkstedet forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

København, den 13/6-1985

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen