Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som serviceskomager

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Basisudd.  0                     2 år 

       !---!---!--------------!---!------------!---! 

        V13 K10   V26    K10   K26   K10 

       !---!---!--------------!---!------------!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som serviceskomager i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole. Uddannelsen tilrettelægges på virksomhed således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det forudgående skoleophold

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det Faglige Udvalg

Svendeprøvekommissionen,

Landsorganisationen af Skomagermestre og skohandlere i Danmark

Kærlundvej 52, 2730 Herlev

Tlf.: (02) 91 23 56

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

Amagertorv 14, 1160 København K.

Tlf.: (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- opøvelse af færdigheder i fagets forskellige maskiner og værktøjer og gældende sikkerhedsbestemmelser.

- kendskab til de forskellige materialer og deres anvendelse.

- opøvelse af færdigheder i de forskellige reparationsopgaver, herunder korrektioner på F.F. fodtøj.

- undervisning i anatomi og ortopædi.

- opøvelse i at fremstille indlæg.

Praktikvirksomheden

1. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven indføres i virksomhedens arbejdsmiljø

at eleven indføres i og under vejledning deltager i forekommende reparationsopgaver.

at eleven herunder indføres i udførelse af reparationer af såle, hæle og rend-arbejde.

at eleven under nævnte reparationsarbejde bliver orienteret om de forskellige materialer, værktøj samt maskinernes anvendelsesområder.

at eleven orienteres og indføres i praktisk ortopædi (bunding).

at eleven orienteres om de almindeligste anvendte lime, deres anvendelsesområder og begrænsninger samt sikkerhedsbestemmelser.

at eleven indføres i arbejdet med korkforhøjelse.

2. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven opnår færdigheder i brugen af fagets forskellige maskiner og værktøjer samt disses funktioner, arbejdsområder og vedligeholdelse.

at eleven opnår kendskab til gældende sikkerhedsregler og anvendelse heraf.

at eleven opnår færdigheder i udførelse af reparationer af såle, hæle og rend-arbejde.

at eleven udfører nævnte arbejder med udvisning af kendskab til de forskellige materialer samt maskiners anvendelsesområder.

at eleven efter arbejdsbeskrivelse forarbejder bindsåler, kapper og sidefor, pinder skoen, bindsyr, pålægger slidsål, afnejer og pudser skoen.

at eleven opnår kendskab til de almindeligste anvendte lime, deres anvendelsesområder og begrænsninger samt lærer at iagttage nødvendige sikkerhedsbestemmelser.

at eleven opnår færdigheder i at kunne foretage en korkforhøjelse eller indlæg til ortopædisk læst efter arbejdsbeskrivelse.

at eleven herunder lærer at udskære korksål og påsætte denne på læst samt at kunne udskære korkforhøjelse efter anvisning.

at eleven endvidere efter arbejdsbeskrivelse korrekt kan udskære og pålime forhøjelsen eller eventuelt korrektion som anvist og tilrette denne på båndslibemaskine.

3. praktikophold

Formålet med opholdet er

at eleven opnår rimeligt kendskab til anatomiske forhold for herved at kunne afhjælpe gangfunktionerne og gener ved fodens sygdomme samt kan beskrive den fremgangsmåde, der benyttes.

at eleven under arbejdet orienteres om underekstremiteternes knoglebygning og funktion og opnår kendskab til fodens almindeligste sygdomme.

at eleven rutineres i brugen af fagets forskellige maskiner.

at eleven løbende orienteres om gældende sikkerhedsbestemmelser.

at eleven opnår færdigheder i at udføre reparationer og vedligeholdelse af ortopædisk fodtøj samt udføre korrektioner på F.F. fodtøj efter arbejdsbeskrivelse.

at eleven opnår færdigheder i udblokning af fodtøj på grundlag af forskellige deformiteter.

at eleven opnår færdigheder i at kunne foretage forskellige aflastninger for tryksteder.

at eleven lærer at kunne fremstille indlæg, såvel korrigerede og aflastede efter gibsstøbning på pedogram.

at eleven lærer at udføre indlæggene som fremstillede havfabrikata af læder, kork, pelite, plastazote, evasote pelksidur.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne skal indgå skomagerfagets forarbejdningsteknik og kvalitetsbegreber ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på skomagerværkstedet forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

København, den 13/6-1985

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen