Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som laboratorietandtekniker

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Uddannelsen er en trindelt 2. dels-uddannelse med en samlet varighed

 

  af 4 år, i hvilken der indgår 2 x 40 ugers skoleundervisning. 

 Trin I, 2 år - aftagelig protetik 

 !-----!-------------------!----------------! 

  V13     K40        V34     Laboratorietandtekniker, 

 !-----!-------------------!----------------! aftagelig protetik 

 Trin II, 2 år - fast protetik 

 !-----!-------------------!----------------! 

  V13     K40        V34     Laboratorietandtekniker, 

 !-----!-------------------!----------------! fast protetik 

 V = Virksomhedsuddannelse angivet i uger 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som laboratorietandtekniker i overensstemmelse med gældende uddannelsesregler og kursusplaner. Efter gennemført uddannelse som laboratorietandtekniker i aftagelig protik kan man søge om optagelse ved uddannelsen som klinisk tandtekniker på Århus Tandlægehøjskole.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven hovedsagelig beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det forudgående skoleophold.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Tandteknikerfagets Fællesudvalg

Dansk Tandlægeforening

Amaliegade 17,

1256 København K.

Tlf. (01) 15 77 11

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole praktik og teori med hovedvægt på:

- Anatomi

- Materialelære

- Laboratorieteknik

- Tandmorfologi

- Farvelære

- Tandmodellering

Trin I-aftagelig protetik

1. praktikophold.

Uddannelsen i aftagelig protetik indledes med et praktikophold på ca. 13 uger.

I dette praktikophold bør eleven prøve at arbejde med fremstilling af: modeller, skeer og patroner, tilslibning og polering af akrylproteser.

Endvidere bør eleven orienteres om de øvrige områder inden for aftagelig protetik.

I det efterfølgende skoleophold (40 uger) meddeles undervisning i retningsfaglige lektioner omfattende:

Anatomi, herunder:

Tænderne, kraniet, kæberne, musklerne, læber og kinder, mundhulen og mundspYtkirtlerne.

Materialelære, herunder:

Kemi og fysik, gips, akryl, separationsmidler, voks, ske- og plastromaterialer, aftruksmaterialer, metaller, indstøbningsmasser, slibe- og polermidler, rense- og opløsningsmidler.

Laboratorieteknik, herunder:

Modeller, skeer, plastroner, artikulatorindstøbning, tandopstilling, okklusion, artikulation, modellering, polymerisering, kontrol og indslibning, slibning og polering, protetisk guldarbejde, immediatprotese, duplikering, rebasering of reparationer.

Partielle proteser, herunder:

Modeller, prominensanalyse, konstruktionsprincipper, konstruktionselementer, modellering, nedstøbning, støbning, slibning og polering, lodning af knækket bøjle eller barre, udvidelse med bøjle samt retention, akrylsadler, forgyldning, akrylpladeprotese (gingivalt understøttet)

Reguleringsapparatet, herunder:

Adamsklammer, facialslynger, rushankre, L-bøjler, fjedre, lingualbue, bånd, pålægning af akryl, slibning og polering samt bidskinner.

Under skoleopholdet i trin I meddeles undervisning i blandt andet følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

2. Praktikophold

Eleven skal fortrinsvis opnå rutine i samtlige discipliner vedrørende helproteser samt vedrørende montering af partielle proteser og fremstilling af acrylpladeproteser incl. bukning af bøjler.

Herudover skal eleven opnå rutine i de faglige discipliner, der indgår i den pågældende praktikvirksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Trin II - fast protetik

1. praktikophold.

Uddannelsen i fast protetik indledes med et praktikophold på ca. 13 uger.

I dette praktikophold bør eleven prøve at arbejde med fremstilling af: modeller, opmodellering, indstøbning, støbning, tilslibning og polering af kroner.

Endvidere bør eleven orienteres om de øvrige områder inden for fast protetik.

I det efterfølgende skoleophold (40 uger) meddeles undervisningen i retningsfaglige lektioner omfattende:

Anatomi, herunder:

I den naturlige tandopbygning og befæstelse, tandfladernes nomenklatur, tandkronernes morfologiske strukturer, tændernes betegnelser, formkendetegn, tandkronernes flade i tændernes rødder, størrelser og farver, slid på tænderne, tandsættets udvikling, tændernes udvikling.

Tandmorfologi, herunder:

Incisiverne i OK UK, hjørnetænderne, præmolarerne i OK og UK, molarerne i OK og UK, de temporære tænder.

Farvelære, herunder:

Lysets farver, øjets farveopfattelse, genstandes farver, farvesystem, farvepsykologi, tandfarver.

Tandmodellering, herunder:

Introduktion, tandskitser, retvendt, spejlvendt, uden model.

Materialelære, herunder:

Syre, baser, salte, modelmateriale (- gips), indstøbningsmasser, metaller, præcision, cementering, keramikkroner.

Laboratorieteknik, herunder:

Seriemodel, kronemodellering, kroneindstøbning, støbning, slibning og polering, pinledgekrone, indlæg, finerkroner, opbygning, partielle kroner, MP-kroner, (metal-plast-kroner), mellemled, slaglodning, provisorisk bro, facadekrone, modeller til keramik, metalkeramik, jacketkroner, attachments.

2. Praktikophold

Eleven skal opnå rutine i samtlige af de under laboratorieteknik nævnte discipliner.

Hvad angår facadekrone, jacketkroner og attachments skal eleven rutineres i det omfang, disciplinerne indgår i den enkelte praktikvirksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeren i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne skal indgå faglige discipliner indenfor tandteknik, ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutinen i den indlærte viden.

Endvidere at eleven beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Servicefagene

den 11. september 1985

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 26. september 1985

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen