Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som urmager

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Servicefagene)

Opbygning og varighed

 

 Basisuddannelsen 

     0                        3 år 10 uger 

 !----!------!----!------!---!------!---!-------!---!------!----! 

  K10  V   K10  V  K10  V  K10  V 17 K10   V  K10 

 !----!------!----!------!---!------!---!-------!---!------!----! 

    ca. 13   ca. 30   ca. 15   ca. 17   ca. 33 

 V= Virksomhedsuddannelse angivet i uger 

 K= Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse inden for servicefagenes hovederhvervsområde eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan sidestilles hermed i henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som urmager i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole. Uddannelsen tilrettelægges på virksomhed således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det forudgående skoleophold.

Uddannelsens afslutning

Der henvises til bedømmelsesplan for urmageruddannelsen vedr. uddannelsens afslutning med en faglig prøve.

Vejledning ved uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Urmagernes Fællesudvalg

Upsalagade 20, 4.

2100 København Ø.

Tlf. (01) 26 54 19

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Servicefagene

Amagertorv 14,

1160 København K.

Tlf. (01) 92 56 01

Teknisk skole

Undervisningen på tekniske skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- kendskab til og færdigheder i forskellige forarbejdningsmetoder.

- kendskab til opbygning af og funktioner i alle almindeligt forekommende urtyper.

- fejlfinding og udbedring af almindeligt forekommende fejl i alle urtyper.

- korrekt adskillelse, rensning, samling og smøring af alle urtyper.

- forståelse af den i elektroniske ure forekommende elektronik.

- undervisning i butiksdrift relaterende til urmagerfaget.

Under skoleophold meddeles undervisning i bl.a. følgende fællesfag:

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk samt undervisning i valgfrie fag.

Praktikvirksomheden

1. Praktikophold

Formålet med opholdet er, at eleven rutineres og fortsat oplæres i de discipliner der er indlært på det foregående skoleophold med hovedvægten lagt på:

at eleven indføres i virksomhedens arbejdsmiljø,

at eleven opnår kendskab til storures funktioner og service af disse, herunder lærer at håndtere fagets håndværktøj, drejestol og elektronisk måleudstyr,

at eleven lærer reparationsteknik (stueure) gennem forskellige arbejdsdicipliner, såsom drejeteknik, polerteknik og fileteknik,

at eleven lærer renseteknik og indøver arbejdsgange og reparationsmetoder, herunder justering af slag samt at udføre en korrekt smøring,

at eleven lærer reparationsmetoder samt justering på vækkeure,

at eleven endvidere indføres i virksomhedens butiksdrift, adfærd i butikken, modtagelse af reparationer, indpakning af varer, telefonbetjening og behandling af udstillede varer.

2. Praktikophold

Formålet med opholdet er, at elven rutineres og fortsat oplæres i de discipliner der er indlært på det/de foregående skoleophold med hovedvægten lagt på:

at eleven lærer at udføre reparation på almindeligt forekommende storure og ure med komplicerede funktioner,

at eleven lærer at justere og reparere gangen og komplicerede slagfunktioner i storure,

at eleven gennem arbejdsdicipliner lærer finere reparationsteknik og behandling af gamle storure,

at eleven lærer at reparere og justere elektroniske storure,

at eleven endvidere fortsætter indlæringen i virksomhedens butiksdrift, herunder salgsteknik, produktkendskab og salgsfremmende vareplaceringer.

3. Praktikophold

Formålet med opholdet er, at eleven rutineres og fortsat oplæres i de discipliner, der er indlært på det/de foregående skoleophold med hovedvægten lagt på:

at eleven lærer at adskille, rense, samle og smøre lomme- og herrearmbåndsure,

at eleven lærer at kontrollere urdele for slidtage og fejlfunktioner samt at bestille og udskifte urdele,

at eleven lærer at behandle urkasser, skiver og visere, så de ikke tager skade samt at udskifte glas, kroner og kronerør,

at eleven lærer at adskille, rense, samle og smøre ure med dag/dato og automatik samt kontrollere at de fungerer problemfrit,

at eleven lærer betjening af elektronisk reguleringsudstyr,

at eleven lærer at foretage servicearbejde på analog ure med almindeligt forekommende funktioner,

at eleven endvidere fortsætter indlæringen i virksomhedens butiksdrift og salgsteknik.

4. Praktikophold

Formålet med opholdet er, at eleven rutineres og fortsat oplæres i de discipliner, der er indlært på det/de foregående skoleophold med hovedvægten lagt på:

at eleven lærer at adskille, rense, samle og smøre såvel herre- som dameure af almindelige typer

at eleven lærer justering af højdeluft og gang, samt retning af planspiraler,

at eleven lærer vedligeholdelse og reparationer af urkasser samt kontrollere for vandtæthed,

at eleven lærer at adskillelse, rensning, samling og justering af dameure med automatisk optræk,

at eleven lærer at bruge reguleringsapparatet til konstatering og retning af isokronismefejl,

at eleven lærer at fejlfinde og udbedre almindeligt forekommende fejl på kvarts analog ure,

at eleven lærer at foretage servicearbejde på almindeligt forekommende digital ure,

at eleven lærer fejlfindingsteknik samt at udskrift loddede komponenter i analog ure,

at eleven fortsætter indlæringen i virksomhedens butiksdrift herunder især salgsteknik.

5. Praktikophold

Formålet med opholdet er, at eleven rutineres og fortsat oplæres i de discipliner, der er indlært på det/de foregående skoleophold med hovedvægten lagt på:

at eleven lærer finjustering af gangen i herre- og daneure samt udskiftning af balanceaksel,

at eleven lærer adskillelse, rensning, samling, smøring og justering af stopure og kronografer,

at eleven lærer dynamisk afvejning af balancen,

at eleven rutineres i reparation og rensning af alle almindeligt forekommende mekaniske ure,

at eleven lærer at fejlfinde og udbedre almindelige forekommende fejl på kvarts digital ure,

at eleven endvidere fortsætter indlæringen i virksomhedens butiksdrift med hovedvægten lagt på salgsarbejdet.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr.289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

I uddannelsen på virksomhederne skal indgå urmagerfagets forarbejdningsteknik og kvalitetsbegreber ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give eleven rutine i den indlærte viden.

Endvidere at elven beskæftiges ved andet på urmagervirksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

På praktikvirksomheden skal der som minimum forefindes følgende værkstedsudstyr:

Drejestol,

Nittemaskine/punselsæt med stenindpresværktøj eller separat stenindpresværktøj,

Tidskontrolapparat der kan måle mekaniske og elektroniske ure,

Universalmåleinstrument med indbygget strømforsyning eller separat variabel strømforsyning,

Testapparat for vandtætte ures tæthed.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for Servicefagene

Preben Kristiansen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 26. september 1985

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen