Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som blikkenslager og VVS-montør


0...................1.år..........2.år...........3.år......... 4 år

 

 !----!------!--------!-----!-------!------!-------!-----!-----!-----! 

 K10   V   K10   V   K10   V   K10   V  K10   V 

 !----!------!--------!-----!-------!------!-------!-----!-----!-----! 

     32       42       42      29      13 

V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Uddannelsens mål

Lærlingen skal, gennem uddannelsen, opnå erhvervskompetence som blikkenslager og VVS-montør i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen og de for uddannelsen fastsatte kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden skal tilrettelægges således, at lærlingen ved beskæftigelse med de i faget forekommende arbejdsmetoder opnår en rutine, der giver mulighed for, efter endt læretid, at kunne påtage sig at udføre blikkenslager og VVS-montørarbejde i god kvalitet.

Uddannelse under skoleopholdene

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning, fagtegning, faglig regning og materialelære, pladearbejde og tagarbejde, gasinstallationer, afløbsinstallationer, vandinstallationer og varmeinstallationer, herunder gassvejsning og lysbuesvejsning.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold, forskole - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning (udfoldninger), faglig regning, materialelære og regulativer for vand-, varme-, gas- og afløb.

Praktikøvelser i tildannelse og opsætning af render og nedløb i zink - tagdækning med eternitskifer, zinkinddækninger og afslutninger - stålpladearbejde ved tildannelse af knærør og overgangsrør - rørinstallationer med stålrør, kobberrør og PVC-rør - bukning af stålrør - frasvejsning og flammeskæring af rør.

2. skoleophold, trin 1 - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, fagtegning (udfoldninger) faglig regning og materialelære, regulativer og forskrifter for vand-, gas-, afløbs- og varmeinstallationer.

Praktikøvelser i tildannelse og opsætning af PVC-render - nedløb og aftrækshætter i zink - tagdækning med eternitskifer, zinkinddækninger og afslutninger - rørinstallationer med stålrør, kobberrør og PVC-rør, herunder bukning og samling - frasvejsning og flammeskæring af rør.

3. skoleophold, trin 2 - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning, regulativer og forskrifter samt materiale lære ved udførelse af vand-, gas og afløbsinstallationer.

Praktikøvelser i vandinstallationer, herunder anboringer på plastledninger, opsætning og samling af afløbsledninger støbejern, plast og stål, herunder montering af afløbsskåle og sanitetsgenstande - gasinstallationer med B- og F-gas og naturgas,herunder montering af målerregulator og gasforbrugende apparater, svejsning, lodning (blød og hård) og PE-svejsning.

4. skoleophold, trin 3 - varighed 10 uger

Undervisning i tegningslæsning (diagramlæsning), beregning af bøjninger og reduktioner, regulativer og forskrifter samt materialelære ved udførelse af varmeinstallationer.

Praktikøvelser i udførelse af centralvarmeanlæg med kedel, olie- og gasfyr, varmepumpe, forekommende ventiler, pumper, beholdere, armaturer og rørledninger - fjernvarmeanlæg som trykstyre og temperaturstyret - lysbuesvejsning, modsvejsning, frasvejsning og flammeskæring af rør og bæringer.

5. skoleophold, trin 4 - varighed 10 uger

Undervisning i fagtegning, med særlig vægt på udfoldninger, faglig regning og materialelære.

Praktikøvelser i zink- og kobberarbejde ved tildannelse og opsætning af tagrender og nedløb, skotrender og inddækningsprofiler, aftrækskanaler og -hætter.

- stålpladearbejde ved tildannelse og samling af runde og firkantede rør, bøjninger, overgangsrør og afgreninger til ventilationsanlæg

- tagarbejde med eternitskifer, herunder forekommende inddækninger - kvistinddækning med bly og zink - falset tagdækning med kobber

- tyndpladesvejsning, med frasvejsning og beskyttelsesgassvejsning.

Fællesfag:

1. skoleophold omfatter undervisning i førstehjælp, brandbekæmpelse, sikkerhed og ergonomi.

2. til 5. skoleophold omfatter undervisning i dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24 stk. 5 i lov nr. 261 af

2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at eleven opnår rutiner i følgende arbejdsområder/discipliner:

rørinstallationer til vand og gas, afløbsinstallationer, varmeinstallationer, herunder svejsning, tagarbejde, render og nedløb samt inddækninger. Forekommende reparations- og renoveringsarbejder.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 28, juni 1985

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen