Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som elektriker

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 0        1 år       2 år      3 år 

 !-!--!-------!---!-----------!--!-----------!---!-! 

 V K5  V  K10   V   K6   V   K10 V 

 !-!--!-------!---!-----------!--!-----------!---!-! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Skoleopholdenes fordeling

Det første skoleophold placeres i starten af 1. uddannelsesår.

De øvrige skoleophold fordeles ligeligt i uddannelsestiden, således at sidste skoleophold kan placeres i sidste halvår af uddannelsen.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse afsluttende i elektrolinien inden for bygge- og anlægsområdet eller jern- og metalområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som elektriker i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

I hvert skoleophold foretages en bedømmelse af eleven.

Bedømmelsen kan overværes af en repræsentant fra det faglige udvalg.

Jfr. fagets bedømmelsesplaner iværksættes der i forbindelse med det sidste skoleophold en faglig prøve, der bedømmes af fagets censorer.

Bestået prøve i det afsluttende skoleophold danner sammen med praktikerklæring grundlag for udstedelse af uddannelsesbevis.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til: El-Fagets Lærlingeudvalg, Grundtvigsvej 25, 1864 København V, (01) 24 44 75.

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2. del

Undervisningen på teknisk skole omfatter den teoretiske baggrund, underbygget med opgaveløsninger og øvelsesopstillinger, for at kunne forstå en faglig instruktion ved udførelse af boliginstallationer, motorinstallationer og industriinstallationer samt styringer og reguleringer til automatiske anlæg, hvormed der arbejdes under skoleopholdene.

Skoleopholdene omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (trin A) - varighed 5 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

L-AUS-arbejde ved tilslutning af stikledning på mast. Kabelindføring til udvendigt målerskab. Opsætning og montering af gruppetavle indeholdende HFI/FI-afbryder, smeltesikringer og sikringsautomat. Lysinstallation som skjult rørinstallation og kabelinstallation. Forbindelse af tændingssystemer som korrespondance- og kiptænding. Kabelinstallation til 3-fasede motorer samt tilslutning af disse.

2. skoleophold (trin B) - varighed 10 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

L-AUS-arbejde ved tilslutning af stikledning i kabelskab. Opsætning og montering af hoved- og gruppetavle indeholdende lys- og kraftgrupper. Skjult og synlig rørinstallation for lys, kraft og el-varme samt kabelinstallation for motorer. Tændingssystemer med lavvolts kiprelæer, trappeautomat samt fotomodstandsstyring. Elvarmeanlæg styret af ur og rumtermostat. Montering af 3-fasede motorer med motorværnsbeskyttelse. Antenneinstallation til radio/TV med fordelings- og tilslutningsdåser.

3. skoleophold (trin C) - varighed 6 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

Montering og afprøvning af standardkoblinger, Opbygning og montering af styringer til automatiske anlæg, hvori der indgår elektromekaniske, pneumatiske og elektroniske komponenter. Afprøvning og indkøring samt fejlfinding på automatiske anlæg.

4. skoleophold (trin D) - varighed 10 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

Opsætning og montering af hovedtavle, styretavle og betjeningstavle. Arbejde med kabelbakker og kabelplader til fremføring af installationer til automatiske anlæg. Montering af styringer efter kabelplaner, klemlisteplaner og nøgleskemaer, herunder forbindelse af relæer, timere og elektroniske komponenter. Opbygning, programmering og montering af programmerbare styringer.

Afprøvning og indkøring samt fejlfinding på automatiske anlæg.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at der opnås rutiner i de discipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Erhvervsuddannelsesudvalget for bygge- og anlægsområdet

Svend A. Bager

formand

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Den 21. februar 1985

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen