Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse til elektriker


Opbygning og varighed

 

 Læretid: 3 1/2 år, der er en vekselvirkning mellem skoleophold og 

  ophold i virksomhed. 

 0          1         2          3  3 1/2 

 !-------------------!------------------!--------------------!-------! 

 !-----!--!-------!--!-------!---!------------!--!-----------!---!---! 

  V  S9  V  S5  V  S10    V   S6   V   S10 V 

 !-----!--!-------!--!-------!---!------------!--!-----------!---!---! 

 V = Virksomhedsophold 

 S = Skoleophold på teknisk skole varighed angivet i uger 

Skoleopholdenes fordeling

Det første skoleophold placeres inden for første lærehalvår. De øvrige ophold fordeles ligeligt i læretiden, således at sidste skoleophold ligger inden for sidste lærehalvår.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal, ved at følge den af Direktoratet for erhvervsuddannelserne godkendte skoleundervisning med opfølgende uddannelse i virksomhed, opnå erhvervskompetence som elektriker i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

I hvert skoleophold foretages en faglig bedømmelse af lærlingen, overværet af det faglige udvalgs repræsentant. I sidste skoleophold foretages en faglig prøve. Vedrørende den faglige prøve henvises til Regulativ for afholdelse af faglige prøver inden for elektrikerfaget.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til: El-Fagets Lærlingeudvalg, Grundtvigsvej 25, 1864 København V, (01) 24 44 75.

Uddannelse under skoleophold

Undervisningen på teknisk skole omfatter den teoretiske baggrund, underbygget med opgaveløsning og øvelsesopstillinger, for at kunne forstå en faglig instruktion ved udførelse af praktikopgaver inden for bolig-, motor- og industriinstallationer samt styringer og reguleringer til automatiske anlæg, hvormed der arbejdes under skoleopholdene.

Pensum er opdelt således:

Grundkursus (trin 1) - varighed 9 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

Gruppetavleopsætning med HFI-afbryder og smeltesikringer. Synligt rør til en lysinstallation. Forbindelse af tændingssystemer med 1-polet-, krone- og korrespondancetænding. Arbejde med kabelbakke til fremføring af installation for motor. Opsætning og montering af styretavle indeholdende en logikstyring. Mekaniske discipliner ved udførelse af PVC-kasse for måleinstrument, aluminiumskasse for DC-strømforsyning samt elektrosvejsning ved udførelse af motorkonsol.

Periode A (trin 2) - varighed 5 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

L-AUS-arbejde ved tilslutning af stikledning på mast. Kabelindføring til udvendigt målerskab. Opsætning og montering af gruppetavle indeholdende HFI/FI-afbryder, smeltesikringer og sikringsautomat. Lysinstallation som skjult rørinstallation og kabelinstallation. Forbindelse af tændingssystemer som korrespondance- og kiptænding. Kabelinstallation til 3-fasede motorer samt tilslutning af disse.

Periode B (trin 3) - varighed 10 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

L-AUS-arbejde ved tilslutning af stikledning i kabelskab. Opsætning og montering af hoved- og gruppetavle indeholdende lys- og kraftgrupper. Skjult og synlig rørinstallation for lys, kraft og el-varme samt kabelinstallation for motorer. Tændingssystemer med lavvolts kip-relæer, trappeautomat samt fotomodstandsstyring. El-varmeanlæg styret af ur og rumtermostat. Montering af 3-fasede motorer med motorværnsbeskyttelse. Antenneinstallation til radio/TV med fordelings- og tilslutningsdåser.

Periode C (trin 4) - varighed 6 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

Montering og afprøvning af standardkoblinger. Opbygning og montering af styringer til automatiske anlæg, hvori der indgår elektromekaniske, pneumatiske og elektroniske komponenter. Afprøvning og indkøring samt fejlfinding på automatiske anlæg.

Periode D (trin 5) - varighed 10 uger.

Teoretisk gennemgang og udførelse af praktikøvelser med:

Opsætning og montering af hovedtavle, styretavle og betjeningstavle. Arbejde med kabelbakke og kabelplader til fremføring af installationer til automatiske anlæg. Montering af styringer efter kabelplaner, klemlisteplaner og nøgleskemaer, herunder forbindelse af relæer, timere og elektroniske komponenter. Opbygning, programmering og montering af programmerbare styringer. Afprøvning og indkøring samt fejlfinding på de automatiske anlæg.

Generelt

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere almene fag, som der undervises i ved alle skoleophold.

Uddannelsen på lærestedet

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold:

Uddannelsen på lærestedet skal tilrettelægges således, at der opnås rutine i de discipliner, der har været indlært på de foregående skoleophold.

Lærlingerådet, den 8. januar 1985.

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

Ingen