Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som tømrer (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Læretid:0          1       2     3  3 år 2 mdr. 

     !---!---!------!---!------!---!------!--!------!--!--! 

      V K8  V  K6  V  K6  V  K6  V  K6 V 

     !---!---!------!---!------!---!------!--!------!--!--! 

      7   ca.27   ca.29   ca.30   ca.38   2 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger

Uddannelsen påbegyndes normalt i uge 12 eller i uge 36 og afsluttes i uge 20 henholdsvis uge 44, 3 år 2 mdr. efter påbegyndelsen.

Uddannelsen afsluttes med en faglig prøve (svendeprøve) i tilslutning til det sidste skoleophold, idet der henvises til fagets regulativ for afholdelsen af svendeprøver i tømrerfaget

Uddannelsens mål

Lærlingen skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som tømrer i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til

Tømrerfagets Fællesudvalg,

Søndermarksvej 13,

2500 Valby,

tlf. 01-30 88 66

Uddannelse under skoleopholdene.

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning, fagtegning (konstruktionstegning), faglig regning og materialelære, tømmerkonstruktioner til vægge, bjælkelag og tagværker, udvendige og indvendige beklædninger og belægninger, trappekonstruktioner samt forskalling og afsætning på byggeplads.

Arbejdsopgaverne (praktikøvelserne) udføres såvel manuelt som maskinelt og der undervises i brug og vedligeholdelse af håndværktøj og el-håndværktøj.

Skoleopholdene omfatter endvidere obligatorisk undervisning i de almene fag dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsen på lærestedet.

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen på lærestedet skal tilrettelægges således, at lærlingen, i så vid udstrækning som mulig, oparbejder rutiner i de på det forudgående skoleophold underviste discipliner.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

- tømmerkonstruktioner, oplægning af tagplader, udvendig og indvendige beklædninger, isolering, opsætning af lofter, lægning af gulve, opstilling af trapper, forskalling og elementkonstruktioner, forekommende reparations- og renoveringsarbejder samt værktøjsvedligeholdelse.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 8. august 1985

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

* 1) Udsendelse 1 (juni 1986)