Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som tømrer

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)


Opbygning og varighed

Uddannelsestid:

 

 0         1 år         2 år    2 år 11 mdr. 

 !-------!---!------------!---!-----------!----!-----------!--!---! 

  V   K6   V    K6   V   K6    V   K6 V 

 !-------!---!------------!---!-----------!----!-----------!--!---! 

 ca. 27     ca. 29     ca. 30      ca. 38    2 

V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Uddanelsen påbegyndes normalt i uge 27 og afsluttes i uge 20, 2 år 11 mdr. efter påbegyndelsen.

Uddannelsen afsluttesmed en faglig prøve (svendeprøve) i tilslutning til det sidste skoleophold, idet der henvises til fagets bedømmelsesplan.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - glarmester- og træfaglig linie, eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed henhold til de regler, undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som tømrer i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til Tømrerfagets Fællesudvalg, Søndermarksvej 13, 2500 Valby, tlf. 01-30 88 66.

Uddannelse under skoleopholdene

Undervisningen på teknisk skole omfatter teoretisk og praktisk orientering og indlæring i emnerne tegningslæsning, faglig regning og materialelære, tømmerkonstruktioner til vægge, bjælkelag og tagværker, udvendige og indvendige beklædninger og belægninger, trappekontruktioner samt forskalling og afsætning på byggeplads.

Arbejdsopgaverne (praktikøvelserne) udføres såvel manuelt som maskinelt og der undervises i brug og vedligeholdelse af håndværktøj og el-håndværktøj.

Skoleopholdene omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden

Uddannelsen i praktikvirksomheden skal tilrettelægges således, at eleven, i så vid udstrækning som muligt, oparbejder rutiner i de på det forudgående skoleophold undeviste discipliner.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen:

- tømmerkonstruktioner, oplægning af tagplader, udvendige og indvendige beklædninger, isolering, opsætning af lofter, lægning af gulve, opstilling af trapper, forskalling og elementkonstruktioner, forekommende reparations- og renoveringsarbejder samt værktøjsvedligeholdelse.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for bygge- og anlægsområdet den 1. juni 1985

Sv. A. Bager

Ovenstående uddannelsesregler godkendes, med virkning fra 1/8-85

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne den 21. juni 1985

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen