Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som automekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0       1/2   1    1 1/2     2  2 1/2     3 år 

 !---!-----!-----------!----!-----------!----!--------!----!---! 

  V  K10    V    K9    V    K5   V   K5  V 

 !---!-----!-----------!----!-----------!----!--------!----!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som automekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af reparationshåndbog, værktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Fagområde:

- stempelmotorer, herunder orientering om tændings- og benzinanlæg.

- karrosseri

- styretøj

- bremser

- orientering om ledningsanlæg

- lysanlæg

- bilsyn m.v.

- matematik og naturlære

- teknisk engelsk

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 9 uger

Fagområde:

- dieselanlæg

- almindeligt og elektronisk tændingsanlæg, herunder scope

- benzinanlæg, herunder elektronisk styrede karburatorer og benzinindsprøjtning

- matematik og naturlære

- teknisk engelsk

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Fagområde:

- transmission samt reparations- og fejlfindingsteknik

- lade- og startanlæg

- matematik og naturlærer

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Fagområde:

- ledningsanlæg og strømforbrugere, herunder elektronisk styrede anlæg

- arbejds- og diagnosemetodik, herunder fejlfinding med oscilloscop, rullefelt, bremsefelt m.v., inden for områderne: motor, tænding, benzinanlæg, bremser, styretøj m.v.

- matematik og naturlære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold gennemføres en faglig bedømmelse i h.t. fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- benzinmotorer med tilhørende tændingsanlæg- og benzinanlæg, samt køle- og udstødningssystemer

- dieselmotorer med tilhørende brændstofanlæg samt køle., smøre- og udstødningssystem

- transmission, herunder kobling, gearkasse og differentiale

- bremseanlæg med og uden forstrækning

- styretøj

- undervogn, herunder aksler, broer, hjulophæng, affjedring og støddæmpere

- bilens el-anlæg, dog ikke større indgreb på elektriske komponenter

Arbejdet udføres på forskellige bilmodeller med totalvægt indtil 3500 kg i henhold til fabrikkernes forskrifter og de til enhver tid i lovgivningen fastsatte forskrifter.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- udskiftning af mindre karrosseridele, opretning af mindre buler og andre enklere karrosserireparationer

- blokeringsfri bremser

- benzinindsprøjtningssystemer

- automatiske transmissionssystemer

- servostyring

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Førerbevis

Eleven skal inden udlæringen have førerbevis til personmotorvogn under 3500 kg, og læremesteren betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 10 timers køreundervisning hos en af ham godkendt kørelærer.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den. 30. januar 1986

Niels Hummeluhr

Officielle noter

Ingen