Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som flymekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Uddannelsestid:

 

      0     1/2    1    1 1/2   2  2 1/2   3 år 

      !--!-----!----!-----!---!---!---!-----!---!-----!--!--! 

      K2  V  K10  V  K8  V K8  V  K10  V  K2 V 

      !--!-----!----!-----!---!---!---!-----!---!-----!--!--! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som flymekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på tekniske skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgåede skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt overholdelse af de for branchen gældende sikkerhedsbestemmelser.

Endvidere arbejds- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 2 uger

Pensum:

Fagteori

- flyorientering, herunder sikkerhed ved omgang med flymateriel

- personlig sikkerhed

- flyvedligeholdelse

Trin 2 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- flystel I og II

- aerodynamik

- store luftfartøjer - dagligt arbejde

Fejlfinding

- el-systemer

- ATA-systemet

Manuel bearbejdning

- pladearbejde

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 8 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Farteori

- flystel I og II

- materialelære

- fejlfinding

- stempelmotor

- turbinemotor

- el-systemer

Trin 4 - varighed 8 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- flystel I og II

Betjening af måleinstrumenter

- instrumentlære

- radiolære

Fejlfinding

- stempelmotor

- turbinemotor

- el-systemer

Trin 5 - varighed 10 uger

Pensum

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

- helikopterlære

Fagteori

- VHS-bevis

- love og bestemmelser for luftfart

Betjening af instrumenter

- instrumentlære

- radiolære

Fejlfinding

- stempelmotor

- turbinemotor

- el-systemer

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 6 - varighed 2 uger

Pensum:

Fagteori

- flystel I og II

Betjening af instrumenter

- instrumentlære

Fejlfinding

- stempelmotor

- turbinemotor

- el-systemer

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende reference til bestemmelserne for civil luftfart nr. 6-91:

- flystel I og II

- stempelmotor

- turbinemotor

- el-installationer

- instrumenter

- radio

Virksomheden skal desuden lægge vægt på at fremme elevens forståelse for nødvendigheden af omtanke, omhu og påpasselighed ved omgang med:

- luftfartøjer

- væsker og luftarter

- udskiftning af komponenter

- brug af specialværktøj

- testudstyr

- momentspænding

- sikkerhedsmetoder

- fejlsøgningsmetoder

- betjening af systemer

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/ diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne den 16. september 1986

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 6 (december 1986)