Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen til litograf (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0      1          2        3         4 

 !-----!------------------!-----!-------------------!-----!----------! 

  K10     V      K10      V      K10     V 

                           F/M 

 !-----!------------------!-----!-------------------!-----!----------! 

V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Lærlingen har opfyldt undervisningspligten i henhold til lovgivningen.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som litograf i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende kursusplaner/uddannelsesregler, så skole og praktik supplerer hinanden bedst muligt.

Vejledning om uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til:

Reprofagets faglige Fællesudvalg

Landemærket 11

1119 København K.

Tlf. 01 15 60 40.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

Udførelse af optagelser på kamera af streg og raster fra s/h originaler, samt anvendelse af manuelle og computerstyrede fremkaldermaskiner.

Udførelse af sammenkopiering i een- og 4 farver, herunder montering over registersystem af tekster og motiver og fremstilling af masker, udmalede og udskåret i rødfolie.

Fremstilling af farveseparation i 4 farver på kontraktkasse, i kamera og på scanner og udførelse af retouche på rasterfilm.

Fremstilling af prøvetryk ved hjælp af indpudringssysstem og med lysfølsomme folier.

Fremstilling af opstregning, udskydning og montering af arkmontage i 1-, 2- og 4-farver og fremstilling af offsetplader.

Kendskab til behandlingen af de forskellige materialer, som anvendes i de forskellige funktioner og processer, samt opøvelse af elevens ordenssans.

Kendskab til fare- og sikkerhedsforhold og handlinger i overensstemmelse hermed.

Almen viden. (Fællesfag).

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (forskole/trin 1) - 10 ugers varighed.

Fælles for litograf F. og M.

Efter kursets afslutning kan lærlingen under vejledning foretage mindre krævende streg- og rasteoptagelser fra s/h originaler.

Lærlingen kan udføre mindre krævende sammenkopieringsopgaver i 1- og 2-farver, og under vejledning udføre mindre krævende 4-farvede opgaver.

Lærlingen har kendskab til fremstilling af separationsnegativer på kontaktkasse og forstørrelsesapparat.

Lærlingen kan under opsyn fremstille fotokemiske prøvetryk.

Lærlingen har fået kendskab til opstregningsprincippet, udskydning og montering af 1-, 2- og 4-farvet arkmontage.

Lærlingen er orienteret om scannerens virkemåde ved farveseparation.

Lærlingen har begyndende teoretisk viden om bl.a. farvelære, farveseparation, betragtningsnormer, rasterlære/papir, fotokemi, eksponeringsberegning, billedforståelse, udskydning, scannerens funktion og miljø og sikkerhed.

2. skoleophold 2. trin - 10 ugers varighed Fælles for litograf F. og M.

Efter kursets afslutning kan lærlingen med begyndende rutine under opsyn udføre elementære reproduktionsopgaver i streg og raster, såvel s/h som 4-farvearbejde.

Lærlingen har kendskab til scannerbetjening og forprogrammeringsudstyr.

Lærlingen har ved at udføre colorretouche på papirbilleder og ved at foretage retouche på film fået kendskab til billedforståelse.

Lærlingen kan med begyndende rutine udføre sammenkopieringsopgaver i 4-farver, samt fremstille fotografiske prøvetryk.

Lærlingen kan under opsyn udføre arkmontage, herunder opstregning, udskydning og montering i 4-farver, og eleven kan fremstille offsetplader.

Lærlingen har fået kendskab til colorretouche og til retouche på film.

Lærlingen har fået uddybet teorien fra første trin og den er udbygget med bl.a. lay-out.

3. skoleophold 3. trin - 10 ugers varighed litograf med fotospeciale. Efter kursets afslutning kan lærlingen foretage farveseparation op kontaktkasse og på forstørrelsesapparat, og eleven har fået uddybet sit kendskab til billedforståelse.

Lærlingen har indgående kendskab til elektroniks farveseparation på scanner og har indsigt i at betjene forprogrammeringsudstyr til scannere.

Lærlingen har fået kendskab til grafisk EDB styring ved tørætsning.

Teorien er uddybet med hovedvægt på scannerbetjening og kørsel.

Litograf med montagespeciale.

Efter kurset kan lærlingen udføre sammenkopiering og arkmontage i 4-farver.

Lærlingen hr fået kendskab til kopimaskinens funktioner (Step and repeat) og elektronisk montage.

Lærlingen kan fremstille offsetplader.

Teorien er uddybet med bl.a. arkets inddeling, elektronisk montage og layout.

Lærlingen har stiftet bekendtskab med den nye teknik, bl.a. gennem virksomhedsbesøg.

Uddannelsesregler:

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Generelt for virksomhedsuddannelsen:

Beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn, og sigter mod at give rutine i den indlærte viden.

Der lægges vægt på hygiejne, orden, nøjagtighed, miljø og sikkerhed. 1. periode (ca. 1 1/2 år):

Under virksomhedsuddannelsen opøves lærlingens rutine i at udføre de på teknisk skole indlærte arbejdsfunktioner og processer.

Lærlingen skal udføre streg og rasteoptagelser i s/h, fremstille fotokemiske prøvetryk, udføre daglige forekommende lettere sammenkopieringsopgaver og lettere arkmontager, samt fremstille offsetplader.

2. periode (ca. 2 år):

Under virksomhedsuddannelsen opøves lærlingens rutine i at udføre de på teknisk skole indlærte arbejdsfunktioner og processer.

Lærlingen skal udføre streg- og rasteroptagelser fra s/h-orginaler fremstille fotokemiske prøvetryk, udføre sammenkopieringer og arkmontager i 4-farver, udføre retouche og medvirke i tilrettelæggelsen af arbejdsgangen.

Litograf med fotospeciale skal udføre scannerbetjening.

Litograf med montagespeciale skal hvor kopimaskine forefindes foretage kopiering på film og offsetplader.

Lærlingerådet, d. 22. november 1986

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1987)