Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som kølemontør (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

uddannelsestid: 0 1/2 1 1 2 2 3 år

 

                   1/21/2 

         !-!----!-----------!---!-----------!--!-----! 

         V K10   V   K10   V   K8  V 

         !-!----!-----------!---!-----------!--!-----! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført uddannelsen i jern- og metals basisuddannelse i smede- og maskinlinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som kølemontør i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden/erne tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på montage, igangsætning, indregulering, reparationsteknik, fejlsøgning/fejlretning, vedligeholdelse af køleanlæg, herunder varmepumpeanlæg. Endvidere el-teknik, styrings-og og reguleringsteknik, termiske sammenføjninger, brug af måleinstrumenter, håndværktøjer og andet værkstedsudstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Fagområde:

- køleteknisk teori

- komponentlære

- el-teknik

- styrings-og reguleringsteknik

- måleteknik/instrumenter

- skruestiksarbejde, herunder rørarbejde

- termiske sammenføjninger, herunder hårdlodning, gassvejsning, elektrodesvejsning TIG-svejsning, blødlodning, MAG-svejsning, mekanisk sammenføjning, flammeskæring,

- sikkerhed, herunder anlægs-/personsikkerhed

- tegningslæsning

- anlægsudformning,herunder rørdiagrammer,nøgleskemaer

- montage/demontage af køleanlæg

- materialelære.

- matematik og naturlære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 10 uger

Fagområde:

- køleteknisk teori

- komponentlære

- el-teknik

- styrings-og reguleringsteknik

- måleteknik/instrumenter

- skruestiksarbejde,herunder rørarbejde

- termiske sammenføjninger, herunder hårdlodning, gassvejsning, elektrodesvejsning, TIG-svejsning, blødning, MAG-svejsning, mekanisk sammenføjning, flammeskæring, klæbning, isolering

- sikkerhed,herunder anlægs-/personsikkerhed

- anlægsudformning, herunder rørdiagrammer, nøgleskemaer

- montage/demontage

- igangsætning

- indregulering af køleanlæg

- materialelære

- matematik og naturlære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herunder indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 -varighed 8 uger

Fagområde:

- Køleteknisk teori

- komponentlære

- el-teknik

- styrings-og reguleringsteknik

- måleteknik/instrumenter

- skruestiksarbejde,herunder rørarbejde

- termiske sammenføjninger,herunder hårdlodning, gassvejsning, elektrodesvejsning, TIG-svejsning,blødlodning, MAG-svejsning, mekanisk sammenføjning, flammeskæring,klæbning, isolering

- sikkerhed,herunder anlægs/personsikkerhed

- tegningslæsning

- anlægsudformning,herunder rørdiagrammer, nøgleskemaer

- montage/demontage

- igangsætning

- indregulering

- fejlsøgning

- fejlretning

- afleveringsprøve

- vedligeholdelse

- reparation af køleanlæg

- materialelære

- matematik og naturlære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie. I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i unddannelsen på virksomheden:

- Komponentlære

- el-teknik

- styrings-og reguleringsteknik

- måleteknik/instrumenter

- skruestiksarbejde, herunder rørarbejde

- termisksammenføjning

- klæbning

- sikkerhed

- anlægsudformning, herunder rørdiagrammer,nøgleskemaer

- montage/demontage

- igangsætning

- indregulering

- fejlsøgning/fejlretning

- vedligeholdelse

- reparation afkøleanlæg

- afleveringsprøver

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/udstyr

og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

luftkonditioneringstiknik.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 18.februar 1986

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (juni 1986)