Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som lastvognsmekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Uddannelsestid:

 

 0      1/2    1    1 1/2  2    2 1/2     3 år 

 !----!-----!------------!----!------------!----!-----------!----!---! 

 V   K10    V    K9    V    K5    V    K5  V 

 !----!-----!------------!----!------------!----!-----------!----!---! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som lastvognsmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fælles uddannelse

2. del trin 1,2,3 og 4 er fælles for elever, der har valgt lastvognsmekaniker- og traktormekanikeruddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af reparationshåndbog, værktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- justering

- kontrol

Reparation

- dieselmotor

- brændstofanlæg

- køle- og smøresystemer

- bremser

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 9 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- måleteknik

- justering/kontrol

Reparation

- kobling

- gearkasse

- bagtøj

- genplombering af fartskiver

- ladeanlæg og ledningsanlæg

- strømforbruger

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære

Fagteori

- kontrol

- færdselsloven

- synsprocedure

- måleteknik, justering/kontrol

Reparation

- hydraulik

- diesel

- styrestøj

- bremser PHv

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Reparation

- måleteknik, justering/kontrol

Fagteori

- styretøj

- chassis

- affjedring

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen skal omfatte eftersyn, fejlfinding, reparation, justering og kontrol af forskellige lastmotorvognsmodeller fortrinsvis vogne med totalvægt over 9000 kg samt påhængsvogne, endvidere vogne med specialydstyr samt busser i henhold til fabrikkernes forskrifter og de til enhver tid i lovgivningen fastsatte forskrifter.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- transmission, specielt kobling, mekanisk gearkasse og differentiale

- bremseanlæg, herunder hydraulisk med trykluftforstærkning, trykluftmekanisk tokreds samt to-leder påhængsvogn

- styretøj, herunder servostyring

- undervogn, herunder aksler, vanger, hjulophæng, affjedring og støddæmpere

- el-anlæg, dog ikke større reparationer på elektriske komponenter

- påhængsvogskobling

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddanelsen

- benzinmotorer specielt tændingsanlæg og benzinanlæg

- automatiske gearkasser og koblinger

- luftaffjedring

- sættevognskobling

- en-og treledet trykluftbremseanlæg

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virkomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Førerbevis

Eleven skal inden uddannelsens afslutning have førerbevis til motorvogn over 3500 kg samt påhængsvogn over 750 kg. Virksomheden betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 15 timers køreundervisning hos en af virksomheden godkendt kørelærer.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 16. september 1986

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 6 (december 1986)