Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som skibsbygger (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0    1/2   1    1   2   2     3 år 

                      1/2     1/2 

         !---!---!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

          V K10   V   K5   V   K9   V   K5 V 

         !---!---!---------!--!---------!--!---------!--!-! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i smede- og, maskinlinien eller anden uddannelse, der ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som skibsbygger i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusregler.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj og andet værkstedsudstyr, afslagningsarbejde, tegningsforståelse, og sektionsopbygning.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Fagområde:

- tegningsforståelse, skibsterminologi, materialelære, afkortning, tildannelse, manuel flammeskæring, lysbuesvejsning

- intern transport, fremstilling af enkeltdele

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 5 uger

Fagområde:

- tegningsforståelse afslagning, heunder forhåndsudfoldning, spanterids og linietegning

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 9 uger

Fagområde:

- tegningsforståelse

- skibspladeudfoldning

- opmærkning

- fremstilling, opstilling og hæftning af skibselementer

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Fagområde:

- tegningsforståelse

- skibsterminologi

- materialelære

- afkortning og tildannelse

- manuel og maskinel flammeskæring

- intern transport

- lysbuesvejsning

- afslagning, herunder udfoldingsopgaver hvor der indgår dobbelt krumme linier

- skabelon fremstilling

- fremstilling og samling af skibselementer

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på

virksomheden:

- afslagning

- lysbuesvejsning

- flammeskæring

- fremstilling, opstilling og hæftning af skibselementer til sektioner og sektionssamling

- bearbejdning af plade og profiler

- valsning

- bukning

- kantbearbejdning

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- MAG-svejsning

- udførelse af arbejdsgrundlag til NC/CNC-maskine

- udførelse af arbejdsgrundlag til NC/CNC-maskine

- hel- og halvautomatiske svejsemetoder

- tegnestuearbejde/afslagningsloft

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 17. februar 1986

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (juni 1986)