Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som bådebygger inden for skibstømrerfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0                               4 år 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!----!-----------!----!---! 

 V  K10    V    K10    V    K5    V    K5  V 

 !---!-----!-----------!-----!-----------!----!-----------!----!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Afsluttet skoleuddannelse i henhold til folkeskoleloven.

Optagelsesterminer

Uddannelsesaftaler kan indgås i månederne januar og august.

Uddannelsens mål

Der skal opnås erhvervskompetence som BÅDEBYGGER i overensstemmelse med efterfølgende uddannelsesregler og de for skoleuddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsen på skolen

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, manuel og maskinel bearbejdning, montage og demontage samt brug af andet værkstedsudsyr.

Endvidere undervises der i arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold samt almene fag.

Fællesuddannelse

Forskole og trin 1 er fælles for uddannelsesretningerne træskibstømrer, bådebygger og plast- og apteringsbådebygger.

Uddannelsen på virksomheden

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

I uddannelsestiden arbejdes der med de i branchen normalt anvendte

materialer, og efter de i branchen normalt forekommende tegninger og

skitser.

1' Virksomhedsophold

Lærlingen skal orienteres om de i branchen forekommende fagområder og under instruktion beskæftiges med simple arbejdsdiscipliner. I forbindelse hermed indskærpes nødvendigheden af, at de i virksomheden gældende sikkerhedsregler, omhandlende personlig sikkerhed, samt sikkerhed overfor udstyr, værktøj og produkter, efterleves.

Forskole - 10 uger

Teoriundervisning:

- tegningslæsning, regning, materialelære og sikkerhed.

Praktikundervisning:

- anvendelse og vedligeholdelse af håndværktøj.

- anvendelse af stationære maskiner - båndsav, afretter, tykkelseshøvl, langhulsboremaskine og drejebænk.

2' Virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- anvende værkstedsteknik og materialelære der knytter sig til forekommende arbejdsdiscipliner.

- udføre arbejde efter de på virksomheden anvendte tegninger og skitser.

Brug af håndværktøj:

- anvende og vedligeholde håndværktøj.

Montage:

- udføre simpelt montage og apteringsarbejde.

Reparation:

- udføre simpelt reparationsarbejde.

Sammenføjningsteknik:

- udføre limning, sinkning, tapning og dyvling.

Maskinel bearbejdning:

- betjene båndsav, afretter, tykkelseshøvl, afkorter og langhulsboremaskine.

Manuel bearbejdning:

- udføre høvling, savning, boring, udstemning og afpudsning.

Skoletrin 1 - 10 uger

Teoriundervisning:

- sikkerhed - personlig, værktøj og udstyr.

- tegningslæsning - skibstegninger og skibselementer.

- materialelære, faglig regning og værkstedsteknik.

Praktikundervisning:

- måleteknik herunder opmærkning og afslagning.

- montage herunder forstævn, spanter, klædning og dæk.

- sammenføjningsteknik herunder svejsning i stål og aluminium samt limning, laminering og løsbar sammenføjning.

- maskinel bearbejdning, spåntagende.

- manuel bearbejdning herunder formgivning, støbning og tilpasning.

3' Virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- arbejde efter skibstegninger ved bl.a. afslagning, dækslægning og fremstilling af apteringselementer.

Brug af håndværktøj:

- udvikle færdigheder.

Måleteknik:

- foretage opmærkning, tilstikning og afslagning.

Montage:

- udføre montagearbejde herunder opplankning, dæklægning lønning og apteringsarbejde i træ, aluminium og andre i faget anvendte materialer.

Reparation:

- udføre alm. forekommende reparationer.

Sammenføjningsteknik:

- udføre faste og løsbar sammenføjninger.

Maskinel bearbejdning:

- udføre høvling, savning, fræsning og boring i træ og aluminium.

Manuel bearbejdning

- udføre tilpasning ved tilspænding, høvling, savning og udstemning.

- udføre formgivning ved laminering, savning, høvling og afpudsning.

Skoletrin 2 - 5 uger

Teoriundervisning.

- sikkerhed - personlig, værktøj og udstyr.

- tegningslæsning, træskibstegninger, skrogelementer og apteringselementer.

- materialelære, faglig regning, værkstedsteknik.

Praktikundervisning.

- måleteknik herunder afslagning, oprids og tilstikning.

- montage af stævne, bjørne, køl og apteringselementer.

- sammenføjningsteknik, alm. træsamlinger, befæstigelser og limning.

- maskinel bearbejdning, formgivning og tilpasning.

4' Virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- arbejde efter de på virksomheden forekommende tegninger og skitser.

Måleteknik:

- anvende de på virksomheden forekommende måle- og opmærkningsmetoder.

Montage:

- udføre forekommende montagearbejde og apteringsarbejde i følgende materialer: træ, aluminium plast og andet i faget anvendt materiale.

Reparation:

- udføre almindeligt forekommende reparationsarbejde.

Reparationsarbejdet skal opfylde Skibstilsynets og Klassifikationsselskabernes gældende regler.

Sammenføjningsteknik:

- udføre løsbare sammenføjninger efter gældende normer og regler.

Skoletrin 3 - 5 uger

Teoriundervisning.

- kursusinformation, faglig prøve.

- sikkerhed, personlig, værktøj, udstyr og arbejdsopgver.

- tegningslæsning - træskibstegninger, skrog- og apteringselementer.

- materialelære, faglig regning værstedsteknik, regler og normer.

Praktikundervisning.

- måleteknik herunder afslagning, oprids og tilstikning.

- montage, skrog- og apteringselementer.

- sammenføjningsteknik, alm. træsamlinger og befæstigelser og limning.

- maskinel bearbejdning, spåntagende.

- manuel bearbejdning, formgivning og tilpasning.

5' Virksomhedsophold

- udføre i virkomheden forekommende opgaver med henblik på en styrkelse af lærlingens faglige niveau.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- bådebyggerarbejde i forbindelse med ophaling og udsætning af fartøjer

- stabelafløbning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende relevant og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Faglig prøve

I forbindelse med sidste skoleophold foretage en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Lærlingerådet, den 11. august 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)