Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse i vognmalerfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 0                      3 år 6 mdr. 

 !-!---!---------!--!---------!--!-------!--!-! 

 V K10   V   K8   V   K7  V  K3 * 

 !-!---!---------!--!---------!--!-------!--!-! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

* = Svendeprøve

Uddannelsen kan påbegyndes 2 gange årligt:

Den 15. marts og den 1. september.

Adgangsbetingelser

Undervisningspligten opfyldt i henhold til lovgivningen om folkeskolen.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som vognmaler i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

I den skolemæssige del af uddannelsen undervises i fagteori og praktiske færdigheder som nedenfor beskrevet.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor beskrevne regler, således at lærlingen opnår en alsidig oplæring, rutine og selvstændighed i fagets arbejdsområder.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelæggelse fås ved henvendelse til:

Malerfagets faglige Fællesudvalg;

Amaliegade 31,

1256 København K.,

tlf.: (01) 15 61 01

Undervisningen på teknisk skole

Skoleopholdene indeholder såvel teoretisk som praktisk orientering og indlæring i de arbejdsfunktioner, metoder, værktøj og materialer, der indgår i faget, således at skoleundervisningen motiverer, uddyber og supplerer den oplæring, der finder sted i virksomheden. Skoleopholdene omfatter desuden undervisning i obligatoriske fællesfag og valgfrie fag.

Skoleopholdene er fordelt på følgende måde:

Grundkursus - varighed 10 uger.

Undervisningen er fælles for vogn-, skilte- og bygningsmalerlærlinge. Der undervises i maleteknik, farvelære, tegning og dekoration samt virksomhedslære. Materialelære, værktøjslære og sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

1. fagklasse - varighed 8 uger

Der undervises i maleteknik, virksomhedslære, materialelære, industriel overfladebehandling samt farvelære. Sikkerhedsforhold, værktøj og maskiner er integreret i undervisningen.

2. fagklasse - varighed 7 uger.

Der undervises i maleteknik, virksomhedslære og materialelære. Sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

3. fagklasse - varighed 3 uger.

Der undervises i maleteknik. Sikkerhedsforhold er integreret i undervisningen.

Uddannelse i virksomheden

Følgende uddannelsesmål skal opfyldes i virksomheden:

1. Praktikperiode (praktiktid indtil 1. fagklasse):

For at blive fortrolig med udførelsen af almindeligt forekommende arbejdsopgaver skal lærlingen i denne periode have oplæring og træning i afrensning, afdækning, bundbehandling og rensning af værktøj samt deltage i sprøjtearbejde.

Lærlingen skal endvidere gives kendskab til fagets materialer og sikkerhedsforhold.

2. Praktikperiode:

For under faglig vejledning at blive i stand til at varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver, skal lærlingen i denne periode have oplæring og træning i mere omfattende behandlinger i forbindelse med afdækning, afrensning, bundbehandling og sprøjtning herunder færdiglakering samt farveefterligning

Lærlingen skal medvirke ved hellakering og større reparationsarbejder.

3. Praktikperiode:

For at lærlingen ved læretidens udløb i den afsluttende svendeprøve får mulighed for at dokumentere sin evne til selvstændigt og rutineret at varetage sit fags arbejdsopgaver, skal der i denne periode under fagligt opsyn gives oplæring og træning i selvstændigt at planlægge, beskrive og udføre såvel partiel- som hellakering.

Svendeprøve

I umiddelbar forlængelse af det sidste skoleophold afholdes svendeprøve med en varighed på 2 uger.

Ovenstående regler for uddannelse i virksomheden er fastsat af lærlingerådet i henhold til Lærlingelovens § 24, stk. 5.

Lærlingerådet, den 20. marts 1986

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (juni 1986)