Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelsen til offsettrykker (* 1)


Opbygning og varighed

Uddannelsestid:

 

 0      1          2        3         4 

 !-----!------------------!-----!-------------------!-----!----------! 

  K10     V      K10      V      K10     V 

 !-----!------------------!-----!-------------------!-----!----------! 

V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Lærlingen har opfyldt undervisningspligten i henhold til lovgivningen.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som offsettrykker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

Uddannelsen tilrettelægges i overensstemmelse med gældende kursusplaner/uddannelsesregler, så skole og praktik supplerer hinanden bedst muligt.

Vejledning om uddannelsens tilrettelægning fås ved henvendelse til:

Reprofagets faglige Fællesudvalg

Landemærket 11

1119 København K.

Tlf. 01 15 60 40.

Teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med

hovedvægt på:

Betjening af 1- og 2 farve offsetmaskiner, og på disse fremstilling af trykopgaver i såvel een som flere farver på almindeligt forekommende papir- og kartonkvaliteter.

Vedligeholdelse og justering af trykmaskiner og deres hjælpeudstyr.

Indgående kendskab til behandlingen af de forskellige materialer, som kan anvendes i de forskellige funktioner og processer, samt opøvelse af elevens ordenssans.

Teoretisk viden om materialer, trykteori og ryktekniske produktionsbetingelser, miljø og sikkerhed.

Indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, som er forbundet med udførelsen af arbejdet.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold (forskole/trin 1) - 10 ugers varighed.

Efter kursets afslutning kan eleven under vejledning betjene een-farve offset maskiner, og på disse udføre mindre krævende trykopgaver i såvel emne som flere farver på almindeligt forekommende papirkvaliteter.

Lærlingen kan under vejledning vedligeholde, betjene, kontrollere og justeres trykmaskinen, hjælpeapparatur og værktøj.

Lærlingen kan under vejledning håndtere materialerne.

Lærlingen har begyndende teoretisk viden om: materialer, trykteori og tryktekniske produktionsbetingelser, samt miljø og sikkerhed.

Lærlingen har indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, der er forbundet med arbejdet i et trykkeri, og har en adfærd, som er i overensstemmelse hermed.

2. skoleophold (trin 2) - 10 ugers varighed

Efter kursets afslutning kan eleven under opsyn betjene 1- og 2 farve offsetmaskiner, og på disse udføre trykopgaver i såvel een som flere farver på almindeligt forekommende papir- og kartonkvaliteter.

Lærlingen kan under opsyn vedligeholde, betjene, kontrollere og justere trykmaskiner, hjælpeapparatur og værktøj.

Lærlingen kan under opsyn håndtere materialerne.

Lærlingen har teoretisk viden om: materialer, trykteori, miljø og sikkerhed.

Lærlingen har indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, der er forbundet med arbejdet i et trykkeri, og har en adfærd, som er i overensstemmelse hermed.

3. skoleophold (trin 3) - 10 ugers varighed

Efter kursets afslutning kan lærlingen betjene 1- og 2 farve offsetmaskiner, og på disse udføre trykopgaver i såvel een som flere farver på papir og karton.

Lærlingen har stiftet bekendtskab med maskiner med fjernbetjening og skøn- og videretryksanordning.

Lærlingen kan vedligeholde, betjene, kontrollere og justere trykmaskiner, hjælpeapparatur og værktøj.

Lærlingen kan håndtere materialerne.

Lærlingen har teoretisk viden om: materialer og tryk teori, miljø og sikkerhed. Denne teoretiske viden er eleven i stand til at anvende ved udførelsen af trykopgaverne.

Lærlingen har indgående kendskab til fare- og sikkerhedsforhold, der er forbundet med arbejdet i et trykkeri, og har en adfærd, som er i overensstemmelse hermed.

Uddannelsesregler:

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til Lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Generelt for virksomhedsuddannelsen:

Beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn og sigter mod at give rutine i den indlærte viden. Der lægges vægt på hygiejne, orden, nøjagtighed, miljø og sikkerhed.

1. periode (ca. 1 1/2 år):

Under virksomhedsuddannelsen opøves lærlingens rutine i at udføre de på teknisk skole indlærte arbejdsfunktioner og processer.

Lærlingen arbejder fortrinsvis med offsetmaskiner op til mellemformat. Arbejdet omfatter vedligeholdelse, betjening, kontrol og justering af maskinen; indretning og op lagstrykning. Under arbejdet anvendes håndværktøj, måleværktøj etc.

Lærlingen skal opøve rutine i behandling af materialerne. lærlingen bør ved praktikopholdets afslutning selvstændigt kunne betjene mindre og mellemstore offsetmaskiner og på disse kunne fremstille trykopgaver i flere farver.

2. periode (ca. 2 år):

Under virksomhedsuddannelsen opøves lærlingens rutine i at udføre de på teknisk skole indlærte arbejdsfunktioner og processer.

Lærlingen beskæftiges med vedligeholdelse, kontrol og justeringer af trykmaskinerne; trykning af een og flere farver på forskellige papir- og kartonkvaliteter.

Der lægges vægt på, at lærlingen får lejlighed til at udvikle sine færdigheder på forskellige maskintyper (f.eks. 4-farve- og rotationsmaskiner, hvor disse forefindes), samt at lærlingen får rutine i at anvende det hjælpeudstyr, som virksomheden måtte råde over (desitometer, måleur, fjernbetjening, pladelæsere etc.).

Lærlingen skal ved virksomhedsuddannelsens afslutning selvstændigt mindst kunne betjene mellemstore offsetmaskiner ved trykning i flere farver.

Lærlingerådet, d. 22. november 1986

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1987)