Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som elektronikmekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0   1/2   1  1 1/2   2   2 1/2   3 år 

         !-!---!-----!---!-------!--!-----!--!-----!--!---! 

         V K10  V  K10  V  K6  V  K5  V  K5 V 

         !-!---!-----!---!-------!--!-----!--!-----!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i elektrolinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som elektronikmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretisk pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på LF-, DC-, HF-, impuls- og datamatteknik, herunder håndværktøj og måleinstrumenter.

Trin 1 - varighed 10 uger

Fagområde:

LF- og DC-teknik bestående af stabiliserede spændingsforsyninger, operationsforstærkere, forstærkere og LF oscillatorer opbygger af diskrete komponenter.

Endvidere impulsteknik omfattende grundbegreber, multivibratorer, talsystemer og logik samt fejlfinding inden for nævnte områder, Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 10 uger

Fagområde:

Grundlæggende impulsteknik, tællere, registre, regnekredsløb, AD-DA convertere, digitalvoltmetre samt fejlfinding inden for nævnte områder.

Mikrodatamatsystem omfattende grundbegreberne processor (8-bit standard microcomputer), - instruktionssæt, lager-, I/O-sektion, bussystem, programmering i maskinkode, interrups-system, programmerbare interfacekredse.

Programmering i assemblerkode, marcro-assembler, programmets

opbygning samt anvendelse af udviklingssystemer.

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 6 uger

Fagområde:

Grundlæggende HF-teknik med henblik på justering, afprøvning, kontrol og reparation af, samt fejlfinding på radiotelefon.

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Fagområde:

LF-DC-teknik, HF-teknik, kredsløbskendskab og fejlfinding inden for nævnte områder.

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 5 - varighed 5 uger

Fagområde:

LF-DC-teknik, HF-teknik, impulsteknik, kredsløbskendskab og fejlfinding inden for nævnte områder. Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie. I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jf. lbkg. nr. 150 af 18. marts 1987.

Følgende arbejdsområder/-discipliner skal indgå i uddannelsen:

Fejlfinding, reparation, justering og afprøvning af elektronisk udstyr indeholdende LF-, DC-, HF og impulsteknik samt microcomputer, Demontage, montage og lodning samt brug af det i branchen anvendte håndmåleinstrumenter.

Kundeservice og -betjening.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/udstyr og efter normalt anvendte tegninger/materialer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- styringssystemer - indeholdende mini og microdatamater

- servostyringsenheder

- magnetiseringssystemer

- terminaludstyr og dataskærm

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet:

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Udenrigsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 12. oktober 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)