Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som industriformer (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid:  0        1/2       1 år 

          !-----!----!-----------!----!----! 

           V   K8    V    K6  V 

          !-----!----!-----------!----!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i smede- og maskinlinien eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som industriformer i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kususplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen, der finder sted på skandinavisk støberiskole i Jønkøping, Sverige, omfatter praktik og teori med hovedvægten på fremstilling af forme og kærner samt smeltning, støbning og efterbehandling.

Trin 1 - varighed 8 uger

Fremstilling af forme og kærner. Udslagning, rensning og efterbehandling. Forme- og kærnematerialer. De støbebare metaller.

Trin 2 - varighed 6 uger

Orientering om og vedligeholdelse af støberimaskiner og -udstyr. Arbejdsplanlægning, støbning i permanente forme og smelteovne. Modelteknik, fysik og kemi.

Undervisningen på teknisk skole omfatter endvidere orientering om støberianlæg, virksomhedslære, tegningslæsning samt arbejdsmiljøforhold, sikkerhed, ergonomi og almene fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov om erhvervsfaglige grunduddannelser, jfr. lbkg. nr. 150 af 18. marts 1987.

Uddannelsen i støberiet skal omfatte:

- behandling af forskellige sandtyper med hovedvægt på tilberedning af vådsand

- beskæftigelse ved forskellige typer af formemaskiner og mekaniseringsudstyr

- udskiftning, indjustering og indkøring af modeludstyr i formemaskiner

- manuel og maskinel fremstilling af kærner

- ilægning, placering, fastgørelse og afstivning af kærner.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- håndformning efter model i flerpartede forme

- vedligeholdelse af værktøj, udstyr og maskiner.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet:

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Mogens Johansen

Undervisningsministeriet Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 15. september 1987

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)