Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som karrosserismed inden for smede- og maskinarbejderfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0    1/2    1   1 1/2   2    2 1/2   3   3 1/2 år 

 !----!---!---------!---!---------!--!---------!--!---------!--!-----! 

  V  K10   V   K10   V   K5   V   K9   V   K5  V 

 !----!---!---------!---!---------!--!---------!--!---------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som karrosserismed i overensstemmelse med nærværende uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved karrosseriopbygning eller karrosseriopretning - og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, opretteværktøj og svejseudstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Forskole - varighed 10 uger.

Pensum:

- skruestikarbejde

- boring og rivning

- blød- og hårdlodning

- gassvejsning

- MAG-svejsning

- tyndpladebearbejdning

- kravning af rør

- øvelser i demontering og montering.

Trin 1 - varighed 10 uger.

Pensum.

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Sammenføjningsteknik

- gassvejsning

- MIG-svejsning

- TIG-svejsning

Manuel bearbejdning

- karrosserireparationsteknik og opbygning, herunder pladeteknik

- karrosserikonstruktion

- opretning.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 5 uger.

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

brug af håndværktøj

- hydrauliske værktøjer

Måleteknik

- karrosseriudmåling

- oprettebænk

Montage

- el-montage

Sammenføjningsteknik

- modstandssvejsning

- hårlodning.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie. trin 3 - varighed 9 uger.

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- love og bekendtgørelser vedrørende skadereparation

Måleteknik

- udmåling

Montage

- montering

Sammenføjningsteknik

- sammenføjning

Manuel bearbejdning

- fremstilling

- opbygning

- opretning.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger.

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Måleteknik

- udmåling

Sammenføjningsteknik

- sammenføjning

Manuel bearbejdning

- fremstilling

- opbygning.

I forbindelse med sidste skoleophold gennemføres en faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Uddannelsesregler

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

Karrosseriopbygning

- chassis og karrosseri, herunder udmåling og fremstilling

- el-anlæg og ledningsnet

- ruder, døre, jalousier, beklædning og lister eller

Karrosseriopretning

- chassis og karrosseri, herunder udmåling, skarring, udskiftning, opretning og fremstilling

- undervogn, herunder broer og hjulophæng

- udskiftning af enklere motordele

- el-anlæg, lygter og ledningsanlæg

- ruder, døre, jalousier, beklædning og lister.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16/3 1987 om lærlingeforhold.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- arbejde i rustfrit stål, aluminium og kunststof

- affjedring og støddæmpere.

I Øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Førerbevis

Lærlingen skal inden udlæringen have kørekørt til personmotorvogn under 3500 kg, og virksomheden betaler udgifterne hertil, herunder for indtil 10 timers køreundervisning hos en af virksomheden godkendt kørelærer.

Reglerne gælder fra og med den: 1. september 1987.

Lærlingerådet, den 11. august 1987.

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1988)