Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som klejnsmed (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2    1     1 1/2    2     2 1/2   3 år 

 !----!----!----------!---!--------------!--!-----------!--!-----! 

 V  K10   V   K9    V     K5   V   K5 V 

 !----!----!----------!---!--------------!--!-----------!--!-----! 

V = Virksomhedsuddannelse

K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i smede- og maskinlinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som klejnsmed i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fælles uddannelse

2. del, trin 1, 2, 3 og 4 er fælles for elever, der har valgt kleinsmede-, plade- og konstruktionssmede- og bygnings- og landbrugssmedeuddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, svejse- og skæreudstyr, manuel og maskinel bearbejdning, montageteknik, samt brug af andet værkstedsudstyr. Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Fagområde:

- fagteori, herunder tegningslæsning, materialelære, værkstedsteknik og sammenføjningsteknik.

- montageteknik.

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, gassvejsning, TIG- og MAG-svejsning og lodning.

- maskinel bearbejdning, herunder klipning, bukning, boring, gevindskæring, slibning og flammeskæring.

- manuel bearbejdning, herunder klipning, bukning, retning og smedning.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 9 uger

Fagområde:

- fagteori, herunder tegningslære, materialelære, værkstedsteknik og pladeudfoldning.

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, TIG- og

MAG-svejsning, gassvejsning og lodning.

- maskinel bearbejdning, herunder klipning, bukning og boring.

- manuel bearbejdning, herunder klipning, bukning og retning.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

Herunder indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Fagområde:

- fagteori, herunder tegningslæsning, materialelære, værkstedsteknik, svejse- og skæreteori.

- smedemontage.

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, TIG- og MAG-svejsning.

- maskinel bearbejdning, herunder klipning, bukning og flammeskæring.

- manuel bearbejdning, herunder klipning, bukning, retning og flammeskæring.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Fagområde:

- fagteori, herunder tegningslæsning, materialelære, værkstedsteknik, svejse- og skæreteori.

- smedemontage.

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, TIG- og

MAG-svejsning.

- maskinel bearbejdning, herunder klipning, bukning og flammeskæring.

- manuel bearbejdning, herunder klipning, bukning, retning og flammeskæring.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samtidslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler:

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- lysbuesvejsning, beskyttelsesgassvejsning (MAG), samt flammeskæring.

- plade- og profilarbejde i de for branchen normalt anvendte materialer.

- samling, opstilling samt demontage.

- brug og vedligeholdelse af de for branchen anvendte håndværktøjer og maskiner.

- forbukning og valsning.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- smedning.

- drejning.

- NC/CNC-teknik.

- gassvejsning, beskyttelsesgassvejsning (TIG) og andre svejsemetoder samt pladeudfoldning.

- kendskab til destruktive og ikke destruktive kontrolmetoder vedrørende svejsning.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet:

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 16. februar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1987)