Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som knallertmekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2     1   1 1/2    1 år 9 mdr. 

 !---!---!---------!---!----------!--!---! 

  V K10   V   K5   V   K2 V 

 !---!---!---------!---!----------!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som knallertmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fællesuddannelse

2. del trin 1 og 2 er fælles for elever, der har valgt knallertmekaniker. og motorcykelmekanikeruddannelsen.

Knallertmekanikeruddannelsens trin 3 er identisk med motorcykelmekanikeruddannelsens trin 4.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- teknisk engelsk

Reparation

- benzinmotorer, 2- og 4- takt

- kølesystem, luft og vand

- tændingsanlæg, magnet- og batteritænding

- udstødningssystem

- kobling

- 2- og 3-trins gearkasse og transmission

- brændstofanlæg, enkel karburator

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- teknisk engelsk

reparation

- Stel og styrtøj

- hjul, og bremser (mekaniske og hydrauliske) og dæk

- el-anlæg (lys-, enkeltfaset lade- og tegngivningsanlæg)

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 2 uger

Repetitionskursus.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglig grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- benzinmotorer 2- og 4- takt med tilhørende tændingsanlæg, benzin- køle-, smøre- og udstødningssystem

- transmission, herunder kobling og gearkasser

- bremser, styretøj, hjul, hjulophæng og affjedring

- el-anlæg, med undtagelse af større reparationsarbejder på elektriske komponenter

- stelarbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- enklere drejearbejde

- gassvejsning og hårdlodning

CO2-svejsning

- reparation af mororiserede plæneklippere og havefræsere

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Den 23. januar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1987)