Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som maskinarbejder (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0    1/2   1   1 1/2   2  2 1/2   3 

         !-!---!---------!---!---------!--!---------!--!-! 

         V K10   V   K10   V   K5   V   K5 V 

         !-!---!---------!---!---------!--!---------!--!-! 

 V = virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i smede- og maskinlinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som maskinarbejder i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fælles uddannelse

2. del, trin 1 er fælles for elever, der har valgt maskinarbejder- og værktøjsmageruddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på maskinel spåntagende bearbejdning, herunder drejning, fræsning, boring, slibning samt brug af tolerance- og måleværktøjer i forbindelse hermed.

Skruestikarbejde, herunder brug af håndværktøj, måleværktøj og andet værkstedsudstyr samt styringsteknik og montagearbejde.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Fagområde:

- drejning

- fræsning

- boring

- slibning

- CNC-teknik, herunder programmering af og emnefremstilling på CNC-fræsemaskine

- måling

- styringsteknik

- skruestik-/montagearbejde

- værkstedsteknik

- værkstedstekniske beregninger

- materialelære

- tegningslæsning

- teknisk engelsk

- matematik

- naturlære

- datalære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 10 uger

Fagområde:

- drejning

- fræsning

- boring

- slibning

- CNC-teknik, herunder programmering af og emnefremstilling på CNC-fræsemaskine

- måling

- styreteknik

- skruestik-/montagearbejde

- værkstedsteknik

- værkstedstekniske beregninger

- materialelære

- tegningslæsning

- teknisk engelsk

- matematik

- naturlære

- datalære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Fagområde:

- boring

- slibning

- CNC-teknik, herunder programmering af og emnefremstilling på CNC-fræsemaskine

- måling

- styreteknik

- skruestik-/montagearbejde

- værkstedsteknik

- værkstedstekniske beregninger

- materialelære

- tegningslæsning

- matematik

- naturlære

- datalære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Fagområde:

- drejning

- fræsning

- boring

- måling

- skruestik-/montagearbejde

- værkstedsteknik

- værkstedstekniske beregninger

- materialelære

- tegningslæsning

- matematik

- naturlære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 150 af 18, marts 1987 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- drejning

- fræsning

- boring

- skruestikarbejde

- fejlfinding, reparation, justering og indkøring af værktøjs- og produktionsmaskiner

- montage, demontage

Arbejdet udføres i de inden for branchen normalt forekommende materialer/udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- CNC-teknik

- slibning

- styringsteknik

- opstilling til serieproduktion

- termisk sammenføjning og flammeskæring

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

Ove Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 10. juni 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)