Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som motorcykelmekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0    1/2     1   1 1/2     2    2 år 3 mdr. 

 !---!---!---------!--!---------!--!---------!--!---! 

  V K10   V   K5   V   K7   V   K2 V 

 !---!---!---------!--!---------!--!---------!--!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som motorcykelmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fælles uddannelse

2. det trin 1 og 2 er fælles for elever, der har valgt motorcykelmekaniker- og knallertmekanikeruddannelsen.

Motorcykelmekanikeruddannelsens trin 4 er identisk med knallertmekanikeruddannelsens trin 3.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik og systematisk fejlfinding.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- teknisk engelsk

Reparation

- benzinmotorer, 2- og 4-takt

- kølesystem, luft og vand

- tændingsanlæg, magnet- og batteritænding

- udstøbningssystem

- kobling

- 2- og 3-trins gearkasse og transmission

- brændstofanlæg, enkel karburator

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- teknisk engelsk

- lovbestemmelser og sikkerhed

Reparation

- stel og styretøj

- hjul, bremser (mekaniske og hydrauliske) og dæk

- el-anlæg (lys-, enkeltfaset lade- og tegngivningsanlæg)

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 7 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

Reparation

- flercylindrede motorer, 2- og 4-takt

- flerfaset ladeanlæg

- starteranlæg

- elektronisk tænding

- el-anlæg, kontrolfunktioner og styresystemer (ABS, karburatorer, drejeventiler m.m.)

- flerkarburatorsystemer

- transmission og tandhjulsoverføring

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 2 uger

Repetitionskursus.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- flercylindrede benzinmotorer, 2- og 4-takt med tryksmøresystemer

- transmissioner, herunder koblinger, mekaniske gearkasser og differentialer

- bremser, mekaniske og hydrauliske tromle/skivebremser

- el-anlæg, jævn- og vekselstrøm, herunder udmåling, fejlfinding, udskiftning af enkeltdele samt mindre reparationer

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- enklere drejearbejde

- gassvejsning - hårdlodning

- CO2-svejsning

- reparation af motoriserede plæneklipper og havefræsere

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet

Direktoratet for Erhvervsuddannelserne

Den 23. januar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1987)