Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som plast- og apteringsbådebygger inden for skibstømrerfaget (* 1)


Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987 om lærlingeforhold

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0                       3 1/2 år 

 !------!---!----------!---!---------------!--!--! 

  V  K10   V   K10    V    K5 V 

 !------!---!----------!---!---------------!--!--! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Afsluttet skoleuddannelse i henhold til folkeskoleloven.

Optagelsesterminer

Uddannelsesaftaler kan indgås i månederne januar og august.

Uddannelsens mål

Der skal opnås erhvervskompetence som PLAST- OG APTERINGSBÅDEBYGGER i overensstemmelse med efterfølgende uddannelsesregler og de for skoleuddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsen på skolen

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, manuel og maskinel bearbejdning, montage og demontage samt brug af andet værkstedsudstyr.

Endvidere undervises der i arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold samt almene fag.

Fællesuddannelse

Forskole og trin 1 er fælles for uddannelsesretningerne træskibstømrer, bådebygger og plast- og apteringsbådebygger.

Uddannelsen på virksomheden

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at der sikres beskæftigelse med og opnåelse af færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

I uddannelsestiden arbejdes der med de i branchen normalt anvendte materialer, og efter de i branchen normalt forekommende tegninger og skitser.

1' virksomhedsophold

Lærlingen skal orienteres om de i branchen forekommende fagområder og under instruktion beskæftiges med simple arbejdsdiscipliner. I forbindelse hermed indskærpes sikkerhedsregler, omhandlede personlige sikkerhed, samt sikkerhed overfor udstyr, værktøj og produkter, efterleves.

Forskole - 10 uger

Teoriundervisning:

- tegnelæsning, regning, materialelære og sikkerhed.

Praktikundervisning:

- anvendelse og vedligeholdelse af håndværktøj.

- anvendelse af stationære maskiner - båndsav, afretter, tykkelseshøvl, langhulsboremaskine og drejebænk.

2' virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- anvende værkstedsteknik og materialelære der knytter sig til forekommende arbejdsdiscipliner.

- udføre arbejde efter de på virksomheden anvendte tegninger og skitser.

Brug af håndværktøj:

- anvende og vedligeholde håndværktøj.

Montage:

- udføre simpelt montage og apteringsarbejde.

Reparation:

- udføre simpelt reparationsarbejde.

Sammenføjningsteknik:

- udføre limning, sinkning, tapning, og dyvling.

Maskinel bearbejdning:

- betjene båndsav, afretter, tykkelseshøvl, afkorter og langhuldsboremaskine.

Manuel bearbejdning:

- udføre høvling, savning, boring, udstemning og afpudsning.

Skoletrin 1 - 10 uger

teoriundervisning:

- sikkerhed - personlig, værktøj og udstyr.

- tegnelæsning - skibstegning og skibselementer.

- materialelære, faglig regning og værkstedsteknik.

Praktikundervisning:

måleteknik herunder opmærkning og afslagning.

- montage herunder forstævn, spanter, klædning og dæk.

- sammenføjningsteknik herunder svejsning i stål og aluminium samt limning, laminering og løsbar sammenføjning.

- maskinel bearbejdning, spåntagende.

- manuel bearbejdning

- formgivning, støbning og tilpasning.

3' virksomhedsophold

Almene kundskaber:

- efterleve gældende sikkerhedsregler.

Fagteori:

- arbejde efter skibstegninger og apteringstegninger ved bl.a. dækslægning og fremstilling af apteringsdele.

Brug af håndværktøj:

- udvikle færdigheder i brug af hånd og elhåndværktøjer.

Måleteknik:

- foretage opmærkning, afslagning og oprids.

- foretage hårdhedsprøvning af plastlaminater.

Montage:

- udføre montagearbejde herunder motorinstallation.

- udføre apteringsarbejde i følgende materialer:

træ, GUP, stål og alminium.

Reparation:

- udføre alm. forekommende reparationer i plast/træ.

Sammenføjningsteknik:

- udføre faste og løsbare sammenføjninger.

Maskinel bearbejdning:

- udføre høvling, savning, fræsning og boring.

Manuel bearbejdning:

- udføre tilpasning i træ ved høvling, savning og udstemning.

- udføre formgivning ved tilspænding, savning, høvling, laminering og afpudsning.

Skoletrin 2-5 uger

Teoriundervisning:

- kursusinformation.

- sikkerhed - personlig, værktøj og udstyr og arbejdsopgaver.

- tegnelæsning, materialelære, faglig regning.

- værkstedsteknik, regler og normer, model og formbygning samt

spåntagningsteknik.

Praktikundervisning:

-målet herunder afslagning, oprids og tilstikning.

- montage, apteringsdele.

- sammenføjningsteknik herunder limning samt løsbar og fast

sammenføjning.

- maskinel bearbejdning spåntagning.

- manuel bearbejdning - formgivning og tilpasning.

4' virksomhedsophold

- udføre i virksomheden forekommende opgaver med henblik på en styrkelse af lærlingens faglige niveau.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende relevant og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Faglig prøve

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Lærlingerådet, den 11. august 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)