Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som radiomekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

      0     1/2    1   1 1/2   2   2 1/2    3 år 

      !---!---!-------!--!--------!---!-----!--!-----!--!----! 

       V K10  V  K6  V   K10  V  K5  V  K5  V 

      !---!---!-------!--!--------!---!-----!--!-----!--!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i elektrolinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som radiomekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelæggelse således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på fejlfinding på, og reparation af underholdningsudstyr, herunder brug af håndværktøj, måleinstrumenter og andet værkstedsudstyr. Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Fagområde:

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på en standard AM/FM-mono/stereo modtager med halvledere samt pladespillere og antenneopsætning.

Digitalteknik omfattende grundbegreberne, talsystemer/koder, gates, flip-flop, multivibratorer, skifteregistre, tællere, decoder samt display.

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 6 uger

Fagområde:

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på en standard pladespiller og båndoptager (spole- spole og compact cassette) med halvledere.

Digitalteknik omfattende grundbegreberne, boolesk algebra, hukommelser, konvertere, matrix samt data overførelse/kodning. Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 10 uger

Fagområde:

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på standard s/h-CTV-modtager med halvledere. I de specielle kredsløb for CTV udføres blokfejlfinding.

Mikrodatamatsystem omfattende grundbegreberne, processor (8-bit standard microcomputer), - instruktionssæt, lager I/O-sektion, bussystem, programmering i maskinkode, interruptsystem. Samtidsorientering, virksomhedslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Fagområde:

Kontrol-, justering- og fejlfindingsteknik på CTV-modtager.

Samtidsorientering, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 5 - varighed 5 uger

Fagområde:

Kontrol-, justerings- og fejlfindingsteknik på CTV- og radiomodtager samt båndoptager.

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jf. lbkg. nr 150 af 18. marts 1987.

Følgende arbejdsområder/-discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fejlfinding på reparation, justering, afprøvning og sammenkobling af audio- og videoudstyr.

Demontage, montage og lodning samt brug af det i branchen anvendte håndværktøj og elektriske instrumenter. Kundeservice og -betjening.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/udstyr og efter normalt anvendte tegninger/ diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

Reparation af:

- hjemme-datamater

- måling på antenneinstallation

- privatradio

- videobåndoptager og Compact Disk

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for jern- og metalområdet:

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

Den 12. oktober 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1988)