Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som skibsbygger inden for smede- og maskinarbejderfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0   1/2   1   1 1/2   2   2 1/2  3    3 1/2 

 !---!---!-------!---!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

 V  K10  V  K10  V  K5  V  K9  V  K5 V 

 !---!---!-------!---!-------!--!-------!--!-------!--!-! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som skibsbygger i overensstemmelse med nærværende uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede og praktiske og teoretiske færdigheder indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgåenden skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj og andet værkstedsudstyr, afslagningsarbejde, tegningsforståelse og sektionsopbygning.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Forskole - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- kursusinformation

- samtidsorientering

- sikkerhed

Fagteori

- Materialelære

- tegningslæsning

- faglig regning

Manuel bearbejdning

- skruestikarbejde

- pladearbejde

- rørprofilarbejde

- flammeskæring

Maskinel bearbejdning

- boring

- rivning

- gevindskæring

- savning

- klipning

- bukning

- slibning

Sammenføjningsteknik

- lysbuesvejsning

- gassvejsning

- beskyttelsesgassvejsning

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- kursusinformation

- sikkerhed

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- tegningsforståelse

- terminologi

- materialelære

- intern transport

Afslagning

- opmærkning

- udfoldning

Montage

- opstilling og samling af skibselementer

Sammenføjningsteknik

- lysbuesvejsning

Maskinel bearbejdning

- flammeskæring

- flammehøvling.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- kursusinformation

- sikkerhed

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- tegningsforståelse

Afslagning

- opmåling

- opmærkning

- udfoldning

- skæreplaner

Måleteknik

- anvendelse af teodolit

Montage

- opstilling af skibselementer

Sammenføjningsteknik

- lysbue- og MAG-svejsning

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 9 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- kursusinformation

- sikkerhed

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- planlægning

- intern transport

- kantbearbejdning

Afslagning

- opmærkning

- opmåling

- udfoldning

- skabelonfremstilling

Montage

- fremstilling og samling af skibselementer

Sammenføjningsteknik

- pulverautomatsvejsning

maskinel bearbejdning

- flammeskæring

- formgivning

- flammehøvling

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie

trin 4 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- kursusinformation

- sikkerhed

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- tegningsforståelse

- skibsterminologi

- materialelære

- intern transport

Afslagning

- udfoldning

- skabelonfremstilling

- opmærkning

Montage

- fremstilling og samling af skibselementer

Sammenføjningsteknik

- lysbuesvejsning

- MAG-svejsning

maskinel bearbejdning

- flammeskæring

- formgivning

Manuel bearbejdning

- flammeskæring

- formgivning

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold gennemføres en faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Uddannelseregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16/3 1987 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- afslagning

- lysbuesvejsning

- flanneskæring

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)