Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som skibsmontør inden for smede- og maskinarbejderfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0   12    1   1 1/2    2    2 1/2    3   3 1/2 

 !----!-----!---------!-----!----------!----!------------!----!------! 

  V  K10   V   K10   V    K7    V    K5   V 

 !----!-----!---------!-----!----------!----!------------!----!------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingeng skal i læretiden opnå erhvervskompetence som skibsmontør i overensstemmelse med nærværende uddannelsesregler g den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede og praktiske færdigheder indlæres i virksomheden og på teknisk skole. Uddannelsen tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på håndværktøj, svejseudstyr og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik for skibsmontører med de hertil hørende dele.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Skoletrin 1-3 er fælles for lærlinge og efg-elever.

Forskole - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Brug af håndværktøj

- skruestiksarbejde

Måleteknik

- måling

Montage

- montering

- demontering

Maskinel bearbejdning

- drejning

- fræsning

- slibning

Manuel bearbejdning

- hærdning

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Fagteori

- fagteori, herunder værkstedsteknik og tegningslæsning

Montage

- montage, herunder rørarbejde

Sammenføjningsteknik

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, gassvejsning, MIG-svejsning og lodning

Maskinel bearbejdning

- maskinel bearbejdning, herunder spåntagning

Manuel bearbejdning

- manuel bearbejdning, herunder flammeskæring

Herunder indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 7 uger

pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- fagteori, herunder materialelære, værkstedsteknik, motorlære og hydraulik

Montage

- montage

- hydraulik

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- fagteori, herunder værkstedsteknik og motorlære

Montage

- montage, herunder rørarbejde og mekanisk montage

Sammenføjningsteknik

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, gassvejsning og lodning

Maskinel bearbejdning

- maskinel bearbejdning, herunder spåntagning

Manuel bearbejdning

- manuel bearbejdning, herunder flammeskæring

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold gennemføres en faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- montage, reparation og eftersyn af hovedmotorer i skibe med tilhørende kobling og propellerudstyr samt hjælpeaggregater, motorer, kompressorer og pumper efter given specifikation

- mekanisk og hydraulisk dæksmaskineri

- drejning

- lysbuesvejsning

- flammeskæring

- lodning

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- fræsning

- gassvejsning

- MIG-svejsning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 21. maj 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Arne Andreasen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)