Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som pottemager (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0                               4 år 

 !-------!-------!---------!-------!---------!------!---------! 

  P    S10    P    S10    P    S5    P 

 !-------!-------!---------!-------!---------!------!---------! 

  ca.23      ca.53       ca.74      ca.30 

 P = angiver praktikophold i uger 

 S = angiver skoleophold i uger 

Adgangsbetingelser

At lærlingen har opfyldt undervisningenspligten i henhold til lovgivningen.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som pottemager i overensstemmelse med de nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen godkendte læreplaner.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlærespå teknisk skole.

Under uddannelsen i praktikvirksomhederne beskæftiges lærlingen ved de arbejdsdiscipliner, der er anført nedenstående.

Vejledning vedrørende uddannelsens tilrettelæggelse fås hos:

Det keramiske Fags Fællesudvalg i Lærlingesager

Nørre Voldgade 34

1358 København K

Tlf. 01 15 17 00

Erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene

Amagertorv 14

1160 København K

Tlf. 01 92 56 00

Undervisning på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på:

- frihåndsdrejning

- gipsarbejde

- ovnarbejde og brænding

- glasering og begitning

- dekorering

- råstoffer og hjælpestoffer

Under skoleopholdene er endvidere undervisning i samfundsfag, tegning, kemi og stilhistorie.

Uddannelsen på praktikvirksomheden

Nedenstående uddannelsesregler er efter indstilling fra Det keramiske Fags Fællesudvalg i Lærlingesager fastsat af Lærlingerådet i medfør § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

I uddannelsen på virksomheden skal indgå pottemagerfagets forarbejdningteknik og kvalitetsbegreber ud fra den enkelte virksomheds aktuelle produktion og arbejdsforhold.

Der lægges vægt på miljø og sikkerhed, hygiejne og orden, samt at beskæftigelsen foregår under faglig vejledning og tilsyn og sigter mod at give lærlingen rutine i den indlærte viden.

Endvidere skal lærlingen beskæftiges ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

1. praktikophold

Formålet med praktikopholdet er:

- at lærlingen indføres i virksomhedens arbejdsmiljø,

- at lærlingen bibringes kendskab til virksomhedens ovne og deres anvendelse,

- at lærlingen opnår indblik i en pottemagers arbejdsfunktioner, og

- at lærlingen gives et rimeligt kendskab til virksomhedens produktionsgang.

2. praktikophold

Formålet med praktikopholdet er:

- at lærlingen opnår yderligere færdigheder og rutine i frihåndsdrejning vedrørende centrering af kløse, optræk af cylindrisk form og udtræk af fladting,

- at lærlingen opnår kendskab til sætning af mål og yderligere færdigheder/rutine i drejning af ensartede emner, og

- at lærlingen opnår forøget kendskab til ovnarbejde og brænding, herunder kendskab til iltende og reducerende brænding, korrekt fyldning og udnyttelse af ovnen samt kendskab til indsætningsmaterialer.

Endvidere skal lærlingen udvide sit kendskab til glasering og begitning,\sk herunder henholdsvis kendskab til forskellige glasurers tykkelse på emnerne (ved dypning og sprøjtning) begitning med forskellige farver og forskellige emner.

3. praktikophold

Formålet med praktikopholdet er:

- at lærlingen yderligere rutineres i frihåndsdrejning, herunder dreje emner efter opgivne mål og form samt med stigende sværhedsgrad, og

- at lærlingen opnår færdigheder/rutine i at kunne anvende de rigtige drejegreb og drejeskinner samt rutine i drejning af et givet kvantum af ensartet kvalitet.

Formålet er endvidere:

- at lærlingen opnår yderligere kendskab til brænding med gas og el-ovn og korrekt betjening heraf,

- at lærlingens kendskab til brænding med SEGER-kegler, tømning af ovn og kendskab til almindeligt forekommende brændingsfejl samt disses årsager forstærkes, og

- at lærlingen opnår rutine i at glasere og begitte jævnt og uden løb.

4. praktikophold

- at lærlingen arbejder selvstændigt i discipliner inden for frihåndsdrejning, ovnarbejde og brænding, glasering og begitning i henhold til særlige ønsker og behov for opnåelse af færdigheder.

Formålet er endvidere:

- at lærlingen aflægger afsluttende svendeprøve i henhold til svendeprøveregulativ for pottemagerfagets lærlingeuddannelse.

Lærlingerådet, den 4, marts 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 5 (juni 1987)