Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som svejser inden for smede- og maskinarbejderfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2     1  1 1/2    2    2 1/2    3 

 !----!----!-------!----!------!----!------!-!-------!--!----! 

  V  K10  V   K10  V  K10  V  K5  V   K5  V 

 !----!----!-------!----!------!----!------!-!-------!--!----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som svejser i overensstemmelse med nærværende uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede og praktiske færdigheder indlæres i virksomheden og på teknisk skole. Uddannelsen tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på elektrodesvejsning, TIC-svejsning, MIG-MAG-svejsning, gassvejsning, brug af håndværktøj, svejseudstyr og andet værksteds udstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Forskole - varighed 10 uger

Forskole - varighed 10 uger

Pensum:

- skruestiksarbejde

- smede-, plade- og profilarbejde

- udfoldning

- sammenføjningsmetoder, herunder lysbur-, gas- og beskyttelsesgassvejsning (MAG)

- flammeskæring

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

- Elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- tildannelser

- flammeskæring

- elektriske grundbegreber ohm, volt, ampere og induktion

- symboler i h.t. DS 109

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 10 uger

Pensum:

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- stuksvejsning

- rullesvejsning

- punktsvejsning

- friktionssvejsning

- lasersvejsning/skæring

- plastsvejsning/skæringsmagnetpulversvejsning

- eksplosivsvejsning

- limning

- kulbuesvejsning

- flammehøvling

- forvarmning

- symboler i h.t. DS 109

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Pensum:

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- dybdefugning

- symboler i h.t. DS 109

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie

Trin 4 - varighed 5 uger

Pensum:

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- dybdefugning

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en ræke almene fag som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold gennemføres en faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16/3 1987 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- svejsning af rørenheder

- svejsning af plader, stump- og kantsømme

- svejsning af legerede materialer

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Reglerne gælder fra og med den: 1. sept. 1987

Lærlingerådet, den 11. august 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 3 (april 1988)