Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som svejser (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 0   1/2    1   1 1/2   2  2 1/2   3 

         !-!---!---------!---!---------!--!---------!--!-! 

         V K10   V   K10   V   K5   V   K5 V 

         !-!---!---------!---!---------!--!---------!--!-! 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i smede- og maskinlinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler:

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som svejser i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på elektrodesvejsning, TIG-svejsning, MIG-MAG-svejsning, gassvejsning, brug af håndværktøj, svejseudstyr og andet værkstedsudstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- tildannelser

- flammeskæring

- elektriske grundbegreber ohm, volt, ampere og induktion

- symboler i h.t. DS 109

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 10 uger

Pensum:

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- stuksvejsning

- rullesvejsning

- punktsvejsning

- friktionssvejsning

- lasersvejsning/skæring

- plastsvejsning/skæringsmagnetpulversvejsning

- eksplosivsvejsning

- limning

- kulbuesvejsning

- flammehøvding

- forvarmning

- symboler i h:t. DS 109

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Pensum:

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- dybdefugning

- symboler i h.t. DS 109

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Pensum:

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

- dybdefugning

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lovbekendtgørelsen nr. 150 af 18. marts 1987 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- svejsning af rørenheder

- svejsning af stålkonstruktioner

- svejsning af plader, stump- og kantsømme

- svejsning af legerede materialer

- elektrodesvejsning

- TIG-svejsning

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- MIG-MAG-svejsning

- gassvejsning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 18. juni 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)