Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som VVS-rørsmed inden for smede- og maskinarbejderfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0    1/2    1   1 1/2   2    2 1/2   3   3 1/2 år 

 !----!---!---------!---!---------!--!---------!--!---------!--!-----! 

  V  K10   V   K10   V   K9   V   K5   V   K5  V 

 !----!---!---------!---!---------!--!---------!--!---------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som VVS-rørsmed i overensstemmelse med nærværende uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Fælles uddannelse

Skoletrin 1-4 er fælles for lærlinge og EFG-elever.

Skoletrin 1 er fælles for lærlinge og EFG-elever i VVS-rørsmedeuddannelsen og EFG-elever i industrirørsmedeuddannelsen.

Uddannelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter teori og praktik med hovedvægt på installations- og reparationsarbejde, herunder fejlfinding inden for gas, vand, varme og sanitet.

Endvidere arbejdsmiljøforhold i forbindelse hermed.

Pensum er opdelt således:

Trin 0 (forskole) - varighed 10 uger.

Skruestiksarbejde, boring, rivning og gevindskæring, blød- og hårdlodning, gassvejsning og lysbuesvejsning, pladearbejde, smedearbejde, rørarbejde, samt øvelser i demontering og montering.

Trin 1 - varighed 10 uger.

Måltagning, nivellement, opmærkning, afkortning, tildannelse og sammenføjning af rørenheder. Ophæftning ved lysbuesvejsning, gassvejsning og TIG-svejsning. Blød- og hårdlodning. Udførelse af gevind- og flangesamlinger samt betjening af de for rørsmedeområdet typiske bearbejdningsmaskiner. Samtidsorientering. Virksomhedslære og dansk. Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 9 uger.

Varme- og vand- og afløbsinstallationer i bygninger udført i almindeligt forekommende materialer, herunder: Fjernvarmeanlæg/vand med tilhørende strengsystemer. Kedelanlæg med tilhørende strengsystemer og styringer. Vandtilslutning til sanitetsgenstande samt varmtvandsforsyning med tilhørende cirkulation. Diverse afløbsinstallationer. Orientering om gasinstallationer. Samtidsorientering. Virksomhedslære. Samarbejdslære og dansk. Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger.

Varme- og vand-, gas- og afløbsinstallationer i bygninger udført i almindeligt forekommende materialer, herunder: Fjernvarmeanlæg/damp med tilhørende strengsystemer. Kedelanlæg incl. manøvre- og kedelrumsarrangementer. Diverse vandtilslutninger, herunder dimensionering. Diverse afløbsinstallationer, herunder tilslutning af gasforbrugende komponenter bl.a. gasfyret kedel.

Orientering om solvarmeanlæg, varmepumpeanlæg og oliefyrsjustering. Samtidsorientering. Virksomhedslære. Samarbejdslære og dansk. Herunder indgår en række almene fag som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger.

Centralvarmeinstallation med åben ekspansionsbeholder og pumpe med dobbelt shunt, anlægget er helsvejset. Fremstilling af rør med reduktion. Lodning. Svejsning. Flammeskæring. Koldbukning af stål og kobberrør. Varmbukning af stålrør. Samtidsorientering og dansk. Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Kurset afsluttes med en faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5, i lov om lærlingeforhold, jfr. lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987.

Følgende arbejdsområder skal indgå i uddannelsen:

Vandinstallationer

- nedlægning af jordledninger samt anboring på hovedledning

- målerafsætning i bygninger

- vandtilslutning til sanitetsgenstande og varmtvandsforsyning med tilhørende cirkulation

- rørføringer

- montering, fejlfinding, justering og udskiftning af ventiler, haner og blandingsbatterier (manuelle, thermostatiske og automatiske).

Fjernvarmeanlæg

- manøvrerumsarrangement

- anlæg med trykdifferensstyringer, thermostatsstyring og varmveksler

- strengsystemer samt radiatoropsætning.

Kedelanlæg

- anlæg med kedelunit

- anlæg med pumpe, shunt, åben og/eller lukket ekspansion

- montering, forindstilling, fejlfinding, vedligeholdelse og udskiftning af reguleringshaner og ventiler (manuelle, thermostatiske og automatiske)

- stengsystemer samt radiatoropsætning.

Afløbsinstallationer

- afløbsledninger i støbejern/stål og plast fra WC, bidet, håndvask, kar, gulvafløb og køkkenvask til brønd med og uden udluftning.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- gasinstallationer

- solvarmeanlæg

- varmepumpeanlæg

- justering og fejlfinding på oliefyr.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Reglerne er gældende fra og med den 1. august 1987.

Lærlingerådet, den 9. juli 1987.

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)