Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som mejerist (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Levnedsmiddelområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

         2 år 8 mdr. 

 !-----------------!-----!----------------!-----! 

     P     S15     P     S15 

 !-----------------!-----!----------------!-----! 

 S = Skoleophold angivet i uger 

 P = Praktikophold angivet i uger 

 Skoleopholdenes fordeling 

Første skoleophold påbegyndes i september måned efter ca. 57 ugers oplæring i praktikvirksomheden.

Andet skoleophold, som almindeligvis afslutter uddannelsen, påbegyndes i januar måned efter yderligere ca. 54 ugers praktisk oplæring.

Uddannelsens samlede længde er 2 år og 8 måneder.

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelse i levnedsmiddelområdet eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som mejerist i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem skole- og praktikophold, således at de krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på skolen.Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der kræves inden for faget.

Uddannelse under skoleophold

Første skoleophold

Praktikøvelser i træningsmejeriet

Skummesal, smør, mælkepulver, ultra- og hyperfiltrering, iskrem.

Laboratorieøvelser.

Mejerilære

Mælkekemi, mælkens kvalitet, rengøring, mælkens varmebehandling, mælkens skumning, membranfiltrering, syrning, smørfremstilling, iskremfremstilling, mælkepulverfremstilling.

Maskinlære

Mælkens indsamling og modtagelse, pumper, centrifuger, varmebehandling, homogenisering, maskiner og redskaber til osteriet, maskiner til smørfremstilling, tappemaskiner for konsummælk, membranfiltrering, maskiner for inddampning og tørring, maskiner til iskrem-fremstilling, steriliseringsanlæg.

Faglig regning.

Organisk kemi.

Ernæringslære.

Mikrobiologi.

Bakterier, gær og skimmelsvampe, virus.

Fysik.

Almene fag (fælles fag)

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk.

Tilvalgsfag.

Andet skoleophold

Praktikøvelser i træningsmejeriet

Skummesal, konsummælkprodukter, syrnede produkter, UHT-produkter, ostefremstilling.

Laboratorieøvelser

Mejerilære

Mælkekemi, komsummælk, ostefremstilling.

Maskinlære

Materialer, kraftoverføring, smøring, trykluft, rørforbindelser, haner og ventiler, varme, kulde, CIP-anlæg, spildevand.

Faglig regning

Organisk kemi

Mikrobiologi

Sygdomme, syrevækker, mejeriprodukternes bakteriologi, driftskontrol.

Datalære og processtyring.

Almene fag (fælles fag):

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk.

Tilvalgsfag

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomheden

Uddannelsen i praktiktiden skal omfatte råvarens behandling med hensyn til pasteurisering og centrifugering samt fremstilling af enten smør-, oste- eller konsummælkprodukter. Iøvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for Levnedsmiddelområdet:

Erling L. Dyekjær

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 4. marts 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 5 (juni 1987)