Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for lærlingeuddannelse som mejerist (* 1)


Opbygning og varighed

 

 !----!---------------!-----!----------------!-----! 

  S5   V ca 52   S15   V ca 59    V15 2 år 10 mdr. 

 !----!---------------!-----!----------------!-----! 

 Trin 0        Trin I         Trin II 

 S = Skoleophold angivet i uger 

 V = Virksomhedsuddannelse angivet i uger 

Skoleopholdenes fordeling

Første skoleophold påbegyndes i august måned ved uddannelsens start.

Andet skoleophold påbegyndes i september måned efter ca. 52 ugers virksomhedsuddannelse.

Tredje skoleophold, som almindeligvis afslutter uddannelsen, påbegyndes i februar måned efter yderligere 59 ugers virksomhedsuddannelse.

Uddannelsens samlede længde er ca. 2 år og 10 måneder.

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som mejerist i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem skole- og virksomhedsophold, således at de krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på skolen.

Uddannelse under skoleophold

Første skoleophold

Praktikøvelser i træningsmejeriet

Skummesal, smør, ost, konsummælk.

Laboratorieøvelser.

Mejerilære

Mælkens sammensætning, udmalkning og transport, råvarebehandling, konsummælkfremstilling, smørfremstilling, ostefremstilling, rengøring.

Faglig regning.

Kemi

Maskinlære

Mejeriets maskinpark, koncentrering, varme, kulde.

Datalære og processtyring

Mikrobiologi

Almene fag (fælles fag)

Erhvervsudviklingen, ejendomsforhold, organisationsforholdene, ændring i arbejdsmiljøet.

Andet skoleophold

Praktikøvelser i træningsmejeriet

Skummesal, smør, mælkepulver, ultra- og hyperfiltrering, iskrem.

Laboratorieøvelser

Mejerilære

Mælkekemi, mælkens kvalitet, rengøring, mælkens varmebehandling, mælkens skumning, membranfiltrering, syrning, smørfremstilling, iskremfremstilling, mælkepulverfremstilling.

Maskinlære

Mælkens indsamling og modtagelse, pumper, centrifuger, varmebehandling, homogenisering, maskiner og redskaber til osteriet, maskiner til smørfremstilling, tappemaskiner for konsummælk, membranfiltrering, maskiner for inddampning og tørring, maskiner til iskremfremstilling, steriliseringsanlæg.

Faglig regning

Organisk kemi

Ernæringslære

Mikrobiologi

Bakterie, gær og skimmelsvampe, virus.

Fysik

Almene fag (fælles fag)

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk.

Tilvalgsfag

Tredje skoleophold

Praktik i træningsmejeriet

Skummesal, konsummælkprodukter, syrnede produkter, UHT-produkter, ostefremstilling.

Laboratorieøvelser

mejerilære

Mælkekemi, konsummælk, ostefremstilling.

Maskinlære

Materialer, kraftoverføring, smøring, trykluft, rør og rørforbindelser, haner og ventiler, varme, kulde, CIP-anlæg, spildevand.

Faglig regning

Uorganisk kemi

Mikrobiologi

Sygdomme, syrevækker, mejeriprodukternes baktoriologi, driftskontrol.

Datalære og processtyring

Almene fag (fælles fag)

Samtidsorientering, virksomhedslære, samarbejdslære, dansk.

Tilvalgsfag

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold.

Uddannelsen i virksomhederne

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der kræves inden for faget.

Uddannelsen i virksomhederne skal omfatte råvarens behandling med hensyn til pasteurisering og centrifugering samt fremstilling af enten smør-, oste- eller konsummælkprodukter. Iøvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Lærlingerådet, den 10. februar 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1987)