Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Retningslinier for bedømmelse af lærlinge og efg-elevers branche-/retningskurser

(Handelsskolerne)

I undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 14. januar 1985 om handlesmedhjælpereksamen er der i § 21 fastsat bestemmelser om bedømmelse af elevernes udbytte af undervisningen i branche-/retningskurserne.

Da disse brance-/retningskurser altovervejende er fælles for lærlinge og efg-elever er det naturligt, at der gælder samme regler for begge kategorier.

For både lærlinge og efg-elever gælder det herefter, at faglæreren efter hvert 14-dages kursus afgiver en standpunktskarakter, der skal være udtryk for elevens slutadfærd i forhold til undervisningens mål.

Skolen holder løbende elev og virksomhed orienteret om de nævnte standpunktskarakterer.

Standpunktskaraktererne for hvert enkelt branche-/retningskursus påføres lærlingens bevis for handelsmedhjælpereksamen, henholdsvis efg-elevens uddannelsesbevis.

Der anføres to karakterer: een karakter for fælleskurser (»administrative systemer«, »butiksdrift« og »engroshandelskursus«) og een karakter, som udgør gennemsnittet af standpunktskaraktererne for de enkelte branche-/retningsspecifikke kurser.

Retningslinierne gælder for lærlinge, der gennemfører kursus til handelsmedhjælpereksamen efter undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 11 af 14 januar 1985 og efg-elever.

Direktoratets foreløbige retningslinjer af 29. juni 1978 ophæves

hermed.

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen