Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om læretidsregler for butiks-, handels- og kontorlærlinge

(Handelsskolerne)

Til skolernes orientering fremsender direktoratet oversigt over læretidsreglerne for lærlinge inden for HK-fagene, gældende for læreforhold, der påbegyndes fra og med den 1. marts 1975.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

              Butiks-     Kontor-    Handels- 

              lærlinge     lærlinge   lærlinge 

              ---------------------------------------- 

              antal år     antal år   antal år 

              ---------------------------------------- 

              min. max.    min. max.  min. max. 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge udgået af folke- 

 skolen uden 9. klasses 

 statskontrollerede prøve.  3   3     3   3    3  3 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge udgået af folke- 

 skolens 9. klasse med 

 statskontrolleret prøve. 2 1/2  3    2 1/2  3    3  3 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge udgået af folke- 

 skolens 10. klasse med 

 statskontrolleret prøve 

 eller realister.     2 1/2  3    2 1/2 2 1/2  2 1/2 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge, der har bestået 

 handelsmedhjælpereksamen 

 og elever, der har gen- 

 nemgået basisåret i EFG- 

 uddannelsen inden for 

 handels- og kontorområdet. 2   2     2   2    2  2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge med bestået 

 studentereksamen, han- 

 delseksamen eller højere 

 handelseksamen.       2   2     2   2    2  2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge med bestået 

 højere forberedelses- 

 eksamen HF.         2  2 1/2    2   2    2 2 1/2 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge, der ved 

 læretidens begyndelse 

 er fyldt 17 år.      2 1/2  3    2 1/2  3   2 1/2 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Lærlinge, der ved 

 læretidens begyndelse 

 er fyldt 18 år.      2 1/2  3    2 1/2 2 1/2  2 1/2 3 

 -------------------------------------------------------------------- 

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 16. april 1971 (II-261) vedrørende læretidsregler.

P.D.V.

E.B.

H. Metzon

undervisn.insp.

Officielle noter

Ingen