Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om fagkonsulenter - fællesfag/almene fagområder Nr. 22000 af 16/01/1990 BKG i MT: 00/00/0000

(De tekniske skoler)

Fagkonsulent Samtidsorientering, virksomhedslære

 

 Christian Overgaard    og samarbejdslære 

 Niels Ebbesensvej 50    Tlf. 86 41 51 08 privat 

 899 Randers         Tlf. 86 16 61 00 Århus ts. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. og onsd. 

 Fagkonsulent 

 Mogens Enevoldsen      Fremmedsprog 

 Vestergade 77 B, st.th.   Tlf. 86 19 94 43 privat 

 8000 Århus C.        Tlf. 86 16 61 00 Århus ts. 

               Rådighedsdage: mand. og tirsd. 

 Fagkonsulent         Musiske fag og i begrænset omfang 

 Stig Guldberg       samtidsorientering og dansk 

 Østre Kirkevej 42      Tlf. 97 22 08 81 privat 

 7400 Herning        Tlf. 97 12 19 11 Herning ts. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. og onsd. 

 Fagkonsulent 

 Jette Halbye        Fremmedsprog 

 Hummeltoftevej 144     Tlf. 42 85 90 59 privat 

 2830 Virum         Tlf. 42 97 44 88 Metalind. fagsk. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. og onsd. 

 Fagkonsulent 

 Michael Porskjær Hansen   Datalære 

 Kongevejen 27        Tlf. 42 10 08 69 privat 

 3000 Helsingør       Tlf. 42 25 18 15 Hillerød ts. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. og onsd. 

 Fagkonsulent         Idræt, førstehjælp og 

 Børge Høck         ergonomi 

 Fjordvej 31, 2.th.     Tlf. 54 86 13 36 privat 

 4800 Nykøbing F.      Tlf. 54 85 23 55 I&H-skolen Nyk. F. 

               Rådighedsdage: mand., og tirsd. og onsd. 

 Fagkonsulent 

 Anette Ernst Lauridsen   Dansk 

 Kaløgade 6, st.       Tlf. 86 19 59 55 privat 

 8000 Århus C.        Tlf. 86 16 61 00 Århus ts. 

               Rådighedsdage: mand. og tirsd. 

 Fagkonsulent 

 Søren Lundsgaard      Matematik og datalære 

 Christen Bergs Alle 11   Tlf. 31 17 42 83 privat 

 2500 Valby         Tlf. 31 81 22 90 København ts. 

               Rådighedsdage: mand. og tirsd. 

 Fagkonsulent 

 Inga Stein Michelsen    Matematik og naturlære 

 Vestergade 85        Tlf. 74 72 56 82 privat 

 6270 Tønder         Tlf. 74 62 14 60 Aabenraa ts. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. og onsd. 

 Fagkonsulent 

 Niels Nygaard        Matematik og naturlære 

 Tønningsvej 11       Tlf. 86 81 50 95 privat 

 8600 Silkeborg       Tlf. 86 82 47 77 Silkeborg ts. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. og onsd. 

 Fagkonsulent 

 Jørgen Sand         Udstyr m.v. 

 Strandvej 75        Tlf. 62 22 11 76 privat 

 5700 Svendborg       Tlf. 62 21 08 32 Svendborg ts. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. og onsd. 

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-839 af 30. november 1988.

P.m.v.

e.b.

Finn Arvid Olsson

viceinspektør

Officielle noter

Ingen