Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
TvDanmark anvendte i en nyhedsudsendelse nogle klip fra en pornofil, hvor K var afbildet i forskellige seksuelle situationer. K klagede til Pressenævnet og anførte bl.a., at det var krænkende for hende, at optagelserne blev vist i en nyhedsudsendelser, hvor der traditionelt er et meget bredt publikum. Da optagelserne stammede fra en pornofilm, som K havde deltaget i, og som frit kunne købes i forretningerne, fandt Pressenævnet ikke, at TvDanmark havde handlet i strid med god presseskik.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 141/1999

 

    Advokat Tyge Trier har på vegne K klaget til Pressenævnet over offentliggørelsen af nogle videoklip af K i udsendelsen "Lokalrapporten", der blev bragt den 2. og 3. august 1999, idet K mener, at god presseskik er tilsidesat, jf. medieansvarslovens § 34.

    I indslaget fra den 2. august 1999 hed det:

    "Speak: "Hun er ung og hun bor i København". Det er et af salgsargumenterne, når indehaveren af pornobutikken Shop-6 sælger pornofilm med purunge piger.

    

Speak: Det er film som denne, hvor de unge københavnske piger medvirker som modeller. Indehaveren af forretningen, hvor jeg har købt filmen, ønsker ikke at udtale sig i dette indslag, men kan ikke garantere, at pigerne i filmene rent faktisk er over 15 år. Selv om de skulle være det, mener Børnerådet, at alderen for at medvirke i disse film bør sættes op.

    

Tove Petersen, Børnerådet: Vi mener, at børn ikke bør deltage i nogen form for pornografiske optagelser. Det betyder, at enhver form for optagelser af børn, hvad enten det er i seksuel involvering med andre, eller at det er, at de bliver sat til at pille ved sig selv, bør være forbudt. Den slags bør kun laves med nogen, der er over 18 år.

    

Speak: Der medvirker omkring 100 danske unge piger i filmene, og en del af optagelserne er foretaget i Skelbækgade på Vesterbro. Her var det i dag ikke muligt at få en kommentar, men indehaveren af en af Istedgades store pornobutikker siger, at det er umuligt at kontrollere pigernes alder

    

(K's ansigt vises i et indslag af ca. 2 sekunders varighed, mens hun putter fingrene i munden).

    

Ebbe Hjort, Pikant Video: Det har vi faktisk ikke nogen mulighed for at se. Vi får leveret de blade, efterhånden som de udkommer. Vi går ikke selv ud og køber dem ind, så vi har faktisk ingen mulighed for at kontrollere det. Så skal vi stå og blade bladene igennem, og det har man egentlig ikke tid til.

    

Speak: Som lovgivningen er nu, må børn over 15 år medvirke i pornografiske optagelser, så længe der ikke er tale om egentlige samlejesituationer.

    

(K vises i et indslag af ca. 10 sekunders varighed afklædt fra livet og op, liggende på ryggen, hvorefter hun vender sig om og rækker ud efter en telefon).

    

Speak: Men i film og blade vi har set i dag, er der tale om fuldbyrdet samleje.

    

Tove Petersen, Børnerådet: Der er en for Børnerådet ganske uforståelig undtagelse, der går på, at det er lovligt at optage børn i seksuel sammenhæng, hvor de ikke er involveret med andre, altså hvor de sidder og piller ved sig selv. Dvs. at det faktisk er lovligt at optage, at børn sidder og onanerer foran et kamera, hvis de er mellem 15 og 18 år, og det er vi meget imod.

    

Speak: Det er altså ikke lovligt at deltage i egentlige samlejer, når man er under 18 år.

    

Tove Petersen, Børnerådet: Nej, det er ikke lovligt.

    

Speak: Hvad mener du personligt om, at så unge piger kan være med i porno.

    

Ebbe Hjort, Pikant video: Jeg syntes ikke, at der er nogen grund til det. Jeg ville da nødigt have, at det var min datter, jeg så, der var med i et blad i så ung en alder.

    

Speak: Politiet undersøger nu, om pigerne er under 15 år, og om de deltagere i seksuelle aktiviteter i strid med loven. Har du hørt om pornografiske optagelser med piger under 15 år, så kan du ringe til os på klagetelefon nr. 44 92 46 47. Jeg gentager nr. 44 92 46 47".

    Indslaget den 3. august 1999 omhandlede ligeledes problemstillingen omkring pornografiske optagelser med piger under 18 år.

    Følgende fremgik bl.a. af dette indslag:

    "Speak: Ved hjælp af en lovændring vil regeringen hæve aldersgrænsen for at medvirke i pornofilm fra 15 til 18 år. Som vi kunne fortælle i "Lokalrapporten" i går, er det blevet afsløret, at mange piger debuterer i pornofilm inden de er 18 år. Nogle helt ned til 13-14 års alderen. Det har fået Børnerådet til at reagere kraftigt.

    

Tove Petersen, Børnerådet: Vi mener, at børn ikke bør deltage i nogen form for pornografiske optagelser

    

(Nu vises de to indslag med klageren fra den 2. august 1999. Herudover vises et indslag af ca. 2 sekunders varighed, hvor klager vises fra livet af og op, liggende på ryggen, og et indslag med klager af ca. 5-6 sekunders varighed, hvor hun ligger nøgen på ryggen i en seksuel situation. I disse fire indslag er klagerens ansigt sløret)."

    Indslaget fortsætter med, at journalisten interviewer en pornomodel om regeringens lovforslag m.v.

    Klageren har anført, at viderebringelse af de erotiske optagelser i to nyhedsudsendelser er dybt krænkende for hende, og at det var klart unødvendigt at bruge billederne i ikke maskeret form i forhold til det tema, som indslagene skulle belyse. Det er særdeles nemt at identificere klageren i indslagene bragt den 2. og 3. august 1999, og seerne får indtryk af, at hun som mindreårig har deltaget i en pornofilm, hvor der forekommer samlejescener, hvilket ikke er i overensstemmelse med sandheden.

    Klageren anfører endvidere, at indklagede ikke har udvist respekt for hendes personlige integritet og for privatlivets fred. Klageren har haft betydelige gener og ubehag i anledning af den umotiverede og uberettigede viderebringelse af filmmaterialet i to nyhedsudsendelser.

    Endvidere anfører klageren, at indklagede groft har tilsidesat pkt. A.3, pkt. B.1 og pkt. B.3 i de presseetiske regler. Det forhold, at klageren for 8 år siden har medvirket til optagelse af en videofilm, som alene skulle sælges udenfor Danmark, berettiger ikke indklagede til at bringe de erotiske optagelser i to nyhedsudsendelser, hvor ingen almen interesse taler for offentliggørelsen, og hvor der er et langt bredere publikum.

    At der er tale om allerede offentliggjort materiale, medfører ikke i sig selv, at medieansvarslovens § 34 ikke er overtrådt. Da filmen kunne have haft med mindreårige at gøre, burde TvDanmark have udvist større forsigtighed.

    TvDanmark bestrider, at man har handlet i strid med god presseskik ved at bringe de pågældende billeder. Der er ikke tale om "intime og private optagelser", idet optagelserne stammer fra en film, hvori klageren har medvirket, og som er offentliggjort og frit kan købes i en lang række forretninger. For bedømmelsen af problemstillingen omkring aldersgrænsen for unges deltagelse i pornofilm var det væsentligt at vise en sekvens fra en pornografisk film, der blev solgt i Københavnsområdet umiddelbart forud for udsendelsen af programmet. Filmen er offentlig tilgængelig, og det er dermed lovligt at vise klip fra den i en nyhedsudsendelse. Det er endvidere ikke oplyst i indslaget, at de medvirkende er under 18 år, og seerne kan derfor ikke have fået dette indtryk.

    TvDanmark anfører endvidere, at man ikke er klar over, hvornår den pågældende film er optaget, og derfor heller ikke er klar over, at det kunne medføre vanskeligheder og ubehag at offentliggøre scener fra filmen gennem nyhedsudsendelsen, hvilket man beklager. I udsendelsen bringes der dog kun korrekte oplysninger, og det kan ikke være i strid med god presseskik.

    TvDanmark mener ikke, at det er i strid med privatlivets fred, eller at man ikke har udvist hensynsfuldhed, da man viste billederne, idet der er tale om offentligt tilgængeligt materiale. Uanset dette synspunkt valgte man dog efter udsendelsen den 2. august 1999 at tilsløre pigerne.

    Af advokat Tyge Triers oplysninger fremgår, at klageren er født i 1972, og at pornofilmen er optaget omkring 1991.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Per Sørensen, Aage Lundgaard, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

    Pressenævnet lægger til grund, at de erotiske indslag, som TvDanmark bragte, er en del af en pornofilm, som klageren har deltaget i, og som frit kan købes i butikkerne. På denne baggrund og efter en konkret vurdering, finder Pressenævnet ikke, at TvDanmark har handlet i strid med god presseskik.

    Afsagt den 12. januar 2000.