Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fagkonsulenter inden for jordbrugsområdet Nr. 22001 af 16/01/1990 BKG i MT: 00/00/0000

(De tekniske skoler)

Jens Otto Hansen Landbrug, Skovbrug

 

 Egtvedvej 115        Tlf. 75 55 20 26 privat 

 6040 Egtved         Tlf. 75 52 07 99 Kolding t.s. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd, og onsd. 

 Lars-Jørgen Conrad     Gartneri 

 Aabyvej 106         Tlf. 86 15 48 14 privat 

 8230 Aabyhøj        Tlf. 86 93 69 33 Beder Gartnersk. 

               Rådighedsdage: mand., tirsd. 

 Tilknyttet som fagkonsulent for det almene område er endvidere: 

 Jette Halbye        Fremmedsprog 

 Hummeltoftevej 144     Tlf. 42 85 90 59 privat 

 2830 Virum         Tlf. 42 97 44 88 Metalind. Fagsk. 

Samtidig ophæves direktoratets skrivelse V-806 af 29. oktober 1987.

P.m.v.

e.b.

Finn Arvid Olsson

viceinspektør

Officielle noter

Ingen