Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Oversigt over tilladte hjælpemidler ved studentereksamen


FAG RELIGION FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

De i undervisningen anvendte tekstsamlinger, lærebøger og håndbøger samt ekseminandens notater fra undervisningen, herunder kopier af tekster og oversigter SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG DANSK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Dansk sprognævns retskrivningsordbog og Nudansk ordbog skal forefindes i eksamenslokalet i rimeligt antal. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Nudansk ordbog. Uddelt og anvendt materiale herunder bøger fra undervisningen (herunder kompendier e.l., der er anført i pensaskemaet) som af eksaminator skønnes relevant for eksamen. Eksaminandens noter fra undervisningen, herunder kopier af tekster og oversigter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG ENGELSK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Dansk-engelsk ordbog

Engelsk-dansk ordbog

Engelsk-engelsk ordbog FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver (incl. trykte eller duplikerede gloser og kommentarer) og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG TYSK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Dansk-tysk ordbog

Tysk-dansk ordbog

Tysk-tysk ordbog FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Rene eksemplarer af de i undervisningen anvendte tekstudgaver (incl. trykte eller duplikerede gloser og kommentarer) og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG FRANSK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Forsøgsgren:

Dansk-fransk og fransk-dansk ordbog + Dicctionnaire de francais contemporain, Micro Robert eller Larousse dictionaire du francais au college. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med dertil hørende kommentarer og gloser + egne noter + dansk-fransk og fransk-dansk ordbog, grammatik og gængse hjælpemidler. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG SPANSK FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Rene eksemplarer af samtlige opgivne tekster med dertil hørende kommentarer og gloser + egne noter + dansk-spansk og spansk-dansk ordbog, grammatik og gængse hjælpemidler. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG RUSSISK

FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Ordbøger, grammatikker, udleveret materiale, egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG LATIN SKRIFTLIG EKSAMEN:

Ordbøger og grammatikker efter eget valg. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Rene eksemplarer af alle de i undervisningen anvendte bøger (incl. det materiale som læreren har ladet mangfoldiggøre).

Egne noter: SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG GRÆSK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Ordbøger og grammatikker efter eget valg. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Rene eksemplarer af alle de i undervisningen anvendte bøger (incl. det materiale som læreren har ladet mangfoldiggøre).

Egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden

FAG OLDTIDSKUNDSKAB FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Rene eksemplarer af alle de i undervisningen anvendte bøger (incl. det materiale som læreren har ladet mangfoldiggøre).

Egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG HISTORIE

Prøveform A FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder også elevopgave.

Egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden samt et til spørgsmålet evt. hørende kildemateriale. HISTORIE

Prøveform B FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

De til eksamen opgivne kilder. Historisk atlas: Årstalsliste SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden samt et til spørgsmålet evt. hørende kildemateriale.

FAG SAMFUNDSFAG SKRIFTLIG EKSAMEN:

Godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir, statistisk tiårsoversigt eller samfundsstatistik (nyeste eller næstnyeste udgave), fremmedordbog og/eller Nudansk ordbog. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Det til spørgsmålet udleverede materiale, de i undervisningen anvendte håndbøger, materiale, lærebøger og egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Det udleverede eksamensspørgsmål med tilhørende materiale samt notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG BIOLOGI

NB. Efter gammel ordning. SKRIFTLIG EKSAMEN:

De af skolen/kurset til alle på holdet udleverede og i undervisningen benyttede bøger, kompendier og andre undervisningsmaterialer, som står anført på holdets skema for »læsepensum og eksamensopgivelser«. Endvidere egne rapporter, laboratoriejournal og noter, matematisk formelsamling, databog i fysik og kemi, lommeregner, fremmedordbog, millimeterpapir og enkeltlogaritmisk papir. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Som ved skriftlig eksamen SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Det udleverede eksamensspørgsmål med bilag samt de notater, der er udarbejdet under forberedelsen.

FAG GEOGRAFI FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Det til spørgsmålet udleverede materiale samt alt materiale, der har været anvendt i forbindelse med undervisningen, herunder egne noter. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Det udleverede eksamensspørgsmål med tilhørende materiale samt notater, der er udarbejdet i forberedelsestiden. Undtagelsesvis medbringes fra forberedelseslokalet andet materiale, fx diagram, kort, tabel el.lign., dersom eksaminanden ønsker at inddrage dette under eksaminationen.

FAG FYSIK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Kompendium i fysik, 3. udg., matematisk formelsamling, godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkelt- og dobbeltlogaritmisk papir. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Lærebøger og andet skriftligt materiale, som har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen. Relevant apparatur, lommeregner. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Notater foretaget i forberedelsestiden.

FAG KEMI SKRIFTLIG EKSAMEN:

Kompendium i kemi (4. eller 5. udgave), matematisk formelsamling, Databog Fysik og Kemi, F & K Forlaget, godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkelt- og dobbelt logaritmisk papir. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Lærebøger og andet skriftligt materiale som har været anvendt eller er blevet til i forbindelse med undervisningen. relevant apparatur og lommeregner. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

En i forberedelsestiden fremstillet disposition, tabelmateriale, som har været anvendt i undervisningen.

FAG MATEMATIK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Den af direktoratet udgivne formelsamling, godkendte tabeller, herunder tabeller over binominalfordeling m.v. og godkendt lommeregner, millimeterpapir, enkeltlogaritmisk papir, normalfordelingspapir og dobbeltlogaritmisk papir med 2 dekader på førsteaksen og 3 dekader på andenaksen. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, noter etc.). SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

En i forberedelsestiden fremstillet disposition.

FAG MUSIK SKRIFTLIG EKSAMEN:

Klaver eller andet tasteinstrument, medbragt instrument efter eget valg. Dette instrument må ikke være forsynet med automatiske funktioner som f.eks. autobas og rytmebox. FORBEREDELSESTID TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

Egne noter, noder til selvvalgt sang. SELVE EKSAMINATIONEN TIL MUNDTLIG EKSAMEN:

notater foretaget i forberedelsestiden.

I fag hvor hele opgaven eller dele af opgaven affattes på dansk skal Nudansk ordbog og Dansk Sprognævns retskrivningsordbog findes i eksamenslokalet.

Følgende bestemmelser er gældende for sprogfagene: Begrebet egne noter omfatter ikke tilskrivninger i eksemplarer af de opgivne tekster eller oversættelser af de opgivne tekster.

Redaktionel note
  • 1991 om ændring af bekendtgørelse om fagene m.v. i gymnasiet
  • (* 1) Skrivelsen er bortfaldet ved bekendtgørelse nr. 230 af 8. april