Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om udgifter i forbindelse med efteruddannelseskurser m.v.

(Tekniske skoler)

Direktoratet har aftalt med direktoratet for arbejdsmarkedsuddannelserne, at de tekniske skoler med virkning fra den 1. januar 1985 og indtil videre over for efteruddannelsesudvalgene afregner efteruddannelseskurser m.v. for faglærte efter følgende principper og satser:

Udgifterne til lærerløn, administration, pædagogisk styring, andre pædagogiske omkostninger og lokaler afregnes efter gennemsnitssatser, mens udgifter til materialer og evt. værkstedsassistenter dækkes på grundlag af de faktiske udgifter.

Satsen pr. lærertime udgør 177 kr.

Satserne pr. afviklet klassetime udgør 82 kr. for administration, pædagogisk styring og andre pædagogiske omkostninger og 137 kr. for lokaleudgifter, i alt 219 kr.

Direktoratets skrivelse af 11. januar 1984 V-619 ophæves hermed.

P.d.v.

e.b.

Hanne Traberg

fuldm.

Officielle noter

Ingen