Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler

 

Med virkning fra 1. oktober 2002 ophæves cirkulære nr. 159 af 22. august 1994 om mikrobiologiske undersøgelser af levnedsmidler.

Fødevaredirektoratet, den 16. september 2002

P.D.V.
E.B.
Henrik G. Jensen

/Nicolai Vedsted